HR 4.0

Strafheffing op arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

29 September 2022 - 2 minuten
Artikel door Reintjan Weeber

‘Strafheffing’ op arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?!

‘’Zekerheid over inkomen en duidelijkheid bieden over de arbeidsomvang richting de werknemers.’’ Vanuit goed werkgeverschap geef je graag invulling aan dit streven van de overheid. Daarbij scheelt het behoorlijk in de loonkosten, namelijk een 5 procentpunt lagere WW-premie. Geef je je werknemers na bijvoorbeeld een jaarcontract een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, dan voldoe je precies aan de verwachting van de wetgever. En dus… grote kans dat je hiervoor een ‘strafheffing’ krijgt opgelegd! Wat is er precies aan de hand?

Over arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd met een vaste omvang betaal je als werkgever de lagere WW-premie. Vanaf eind 2022 moet er jaarlijks gecontroleerd worden of de vaste omvang van de arbeidsovereenkomst overeenkomt met het aantal verloonde uren van de werknemer in het afgelopen kalenderjaar. Deze controle is bedoeld om misbruik te voorkomen. Wijken de verloonde uren meer dan 30% af van de contractuele uren? Dan heb je de herzieningsverplichting en moet je alsnog de hoge WW-premie betalen.

De controle op de hoeveelheid verloonde uren voer je alleen uit als de contractuele arbeidsomvang minder dan 35 uur per week is. Hierbij kijk je alleen naar de arbeidsovereenkomsten waarover de lage WW-premie is berekend.

Zijn er in het afgelopen jaar gemiddeld minder dan 35 contractuele uren per week? Dan bereken je of de verloonde uren niet hoger zijn dan de contractuele uren. In tegenstelling tot bij de eerste toets moeten, bij de berekening van de hoogte van de verloonde uren, alle verloonde uren uit alle arbeidsovereenkomsten meegenomen worden. Dit betekent dat je de verloonde uren uit arbeidsovereenkomsten waar je al de hoge WW-premie over hebt afgedragen ook meeneemt! Bij een afwijking van meer dan 30% moet je over de arbeidsovereenkomsten waarop de lage WW-premie is toegepast alsnog de hoge WW-premie berekenen. Je moet deze premie dus herzien.

En zo kan het gebeuren dat je met een ‘strafheffing’ te maken krijgt voor werknemers met wie je arbeidsovereenkomsten afsluit voor onbepaalde tijd met een vaste omvang waarin jouw werknemer geen enkel extra uur werkt. En die kans is groter dan je denkt!

Insights-update

Ontvang nieuwe Insights maandelijks in je inbox.

Schrijf je in.

Voorbeelden uit de praktijk

Je besluit om vanaf 1 oktober het jaarcontract van je werknemer om te zetten in een contract voor onbepaalde tijd. In het afgelopen jaar heeft de werknemer in de praktijk meestal 32 uur per week gewerkt in plaats van de afgesproken 20 uur. Je hebt daarom in overleg met de werknemer de contractuele uren verhoogd naar 32 uur per week. Dit is precies zoals de wetgever het graag ziet.

Aan het einde van het jaar moet je toetsen. Hierbij moet je de uren van alle arbeidsovereenkomsten meenemen. De contractuele uren op jaarbasis zijn 1.196 (20 uur per week tot oktober en daarna 32 uur per week). De werknemer heeft het hele jaar 32 uur per week gewerkt, waardoor de verloonde uren 1.664 zijn op jaarbasis. Deze werknemer heeft ruim 39% meer uren gewerkt dan er op contractbasis is afgesproken. Dat over die extra gewerkte uren al de hoge WW-premie is berekend en er geen enkel uur extra is gewerkt in de periode waarop de lage WW-premie is toegepast, vindt de wetgever blijkbaar niet relevant. Je moet de premie van het contract voor onbepaalde tijd herzien naar de hoge WW-premie.

Een ander voorbeeld betreft de oproepkracht. Een werknemer is in dienst op oproepbasis, maar werkt eigenlijk altijd op vrijdagavond en zaterdag. Halverwege het jaar besluit je deze werknemer een vast contract aan te bieden voor 12 uur per week. Deze 12 uur per week zijn precies de uren die de werknemer werkt op vrijdagavond en zaterdag. De arbeidsovereenkomst voldoet perfect aan de voorwaarden om de lage WW-premie toe te passen.

Omdat de werknemer eerst een oproepkracht was met verloonde uren, komen de verloonde uren op jaarbasis uit op meer dan 30% boven de contractuele uren. Je moet in deze situatie dus toch de ‘strafheffing’ betalen over de uren waarover je de lage WW-premie hebt berekend.

Helaas moeten we vaststellen dat de wetgeving rondom het herzien van de lage WW-premie slecht is vormgegeven. Doe je als werkgever precies dat wat de wetgever graag wil, vaste contracten aanbieden aan je werknemers, word je beloond met een hogere WW-premie. De herzieningsvoorschriften rammelen aan alle kanten. De verloonde uren, waarover hoge WW-premie is afgedragen, kunnen ervoor zorgen dat je de hoge premie ook moet toepassen op vaste contracten. En dat terwijl je de lage WW-premie beloofd is!