Common Ground

Maak je informatiehuishouding in orde!

8 April 2024 - 5 minuten leestijd
Artikel door Redactie Insights

Een opensourceplatform dat overheden ondersteunt bij de uitvoering van de Wet open overheid (Woo) én helpt bij de verbetering van de informatiehuishouding in brede zin. Dat is het Woo-portaal, dat Centric samen met overheden en leveranciers ontwikkelt. Geheel volgens de principes van Common Ground.

Met Common Ground bouwen gemeenten en hun IT-partners samen aan een moderne gemeentelijke informatievoorziening. Hiermee kunnen gemeenten onder meer veilig en gemakkelijk gegevens uitwisselen, waarmee zij hun dienstverlening en bedrijfsvoering verbeteren. Centric draagt actief bij aan de ontwikkeling van deze informatievoorziening. Het Woo-portaal is daar een belangrijk voorbeeld van, vertelt Eddy van de Werken, businessdevelopmentmanager bij Centric.

Insights-update

Ontvang nieuwe Insights maandelijks in je inbox.

Schrijf je in.

Wet open overheid

De Wet open overheid werd op 1 mei 2022 ingevoerd. Deze opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur moet ervoor zorgen dat de overheid transparanter wordt. Maar overheden lopen tegen een aantal problemen aan bij de uitvoering van de wet. Recente onderzoeken, zoals die van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding, wijzen hiervoor een aantal oorzaken aan. Een van de belangrijkste is dat de informatiehuishouding van de overheid onvoldoende op orde is. Daardoor is het lastig om snel de juiste informatie te vinden en te weten of deze openbaar gemaakt mag worden. Het Woo-portaal is ontwikkeld om overheden te helpen bij het op orde krijgen van hun informatiehuishouding.

Hoe werkt het Woo-portaal

Willam van Weelden, strategisch productmanager bij Centric, legt uit hoe het portaal werkt: “Het is een platform dat zorgt voor een efficiënt publicatieproces en inzicht geeft in welke informatie wanneer is gepubliceerd. Het maakt het anonimiseren, zoeken, publiceren én rapporteren van informatie mogelijk.” Er zijn integraties met uiteenlopende systemen, zoals een zaaksysteem. Dat betekent dat als een zaak is afgerond, het Woo-portaal een seintje krijgt. Op basis van het zaaktype, documenttype en of een document is geanonimiseerd, kan het portaal de zaak klaarzetten voor controle. Een medewerker kan deze daarna publiceren. Alle gepubliceerde documenten zijn via het gekoppelde publicatieportaal toegankelijk voor burgers, onderzoekers en journalisten.

POSITION PAPER.

Zo kijkt Centric naar Common Ground.

Download nu.

Common Ground

Van de Werken: “Het Woo-portaal werkt volgens de principes van Common Ground en het is open source beschikbaar. We ontwikkelen het nadrukkelijk niet alleen, maar met partners. Ook dat is een belangrijk uitgangspunt van Common Ground.” Het portaal gebruikt de in Common Ground ontwikkelde API’s (koppelingen) voor de integratie met onder meer zaaksystemen. Dit zal worden uitgebouwd naarmate er meer koppelingen beschikbaar komen. “Het portaal is dusdanig opgezet dat we steeds meer systemen kunnen aansluiten. Het is voor ons de start van een bredere ontwikkeling. We zouden graag zien dat het doorgroeit naar een platform dat overheden gebruiken voor hun informatiehuishouding, op basis van de stappen die worden gezet in Common Ground,” zegt Van Weelden.

IT-inzichten die je niet mag missen

Als eerste op de hoogte zijn van de laatste IT-ontwikkelingen? Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Open data

Belangrijke uitgangspunten van Common Ground zijn het eenmalig vastleggen van gegevens en deze gebruiken vanuit hun bron. Het Woo-portaal werkt op die manier. Ook gebruikt het portaal standaarden en informatiemodellen die partners hebben ontwikkeld. Zo deed Centric een succesvolle pilot voor de ontwikkeling van de Woo-metadatastandaard, met Logius en de gemeenten Voorschoten en Wassenaar. Van de Werken: “Met deze standaard kun je metadata als open data beschikbaar stellen. We hopen dat de doorontwikkeling ervan, waar we ook weer actief aan bijdragen, ervoor zal zorgen dat data vanuit de hele overheid op eenzelfde manier richting burgers wordt ontsloten.”

Doe mee met de ontwikkeling van het opensourceplatform

Centric zal met gemeenten en partijen als Logius verder gaan met het ontwikkelen van het opensourceplatform. Van Weelden: “De verbetering van de informatiehuishouding is een dynamisch veld, daar liggen grote uitdagingen. Tegelijkertijd ligt de focus nu sterk op bestuurlijke aandacht. Dit biedt mogelijkheden om deze uitdagingen aan te pakken en echt iets met elkaar te bereiken.” Van Weelden en Van de Werken roepen gemeenten op om samen met Centric die verbeterde informatiehuishouding vorm te geven, volgens de uitgangspunten van Common Ground.

Ontdek hoe Centric je hiermee kan helpen
Onze oplossing
Gerelateerde artikelen
Common Ground: nieuwe informatievoorziening
Common Ground Public
Hoe mooi zou het zijn als we in de nabije toekomst geen integratie-uitdagingen meer hebben in het gemeent ...
Alleen samen maken we Common Ground tot een succes
Common Ground Public
Common Ground wordt concreter, nu het in een programma is ondergebracht. Maar laten we het alsjeblieft we ...
Common Ground voor en door alle gemeenten
Common Ground Public
Dat Common Ground een programma wordt, zoals de VNG onlangs aankondigde, is denk ik een goede stap in de ...