Privacy

Bij Centric zien we het beschermen van persoonsgegevens als een zeer belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering en dienstverlening. Het beschermen van deze gegevens ligt aan de basis van onze betrouwbaarheid als leverancier en partner. Met persoonsgegevens bedoelen we in dit geval: alle informatie over een geïdentificeerde en/of identificeerbare natuurlijke persoon.

In onze privacyverklaring lees je welke persoonsgegevens Centric Netherlands BV (Centric) en de ondernemingen die aan ons verbonden zijn van je verzamelen. Wij verzamelen deze gegevens omdat we met jou een overeenkomst hebben of in contact zijn over onze diensten en producten.

In deze verklaring lees je meer over:

 • waarom wij persoonsgegevens verwerken
 • hoelang wij persoonsgegevens bewaren
 • hoe je de door ons bewaarde persoonsgegevens kunt inzien en aanpassen
 • hoe jouw persoonsgegevens bij ons zijn beveiligd

In ons cookiebeleid staat hoe Centric omgaat met cookies.

Onze privacybeloften

Onze privacybeloften zijn te vangen in de volgende vuistregels:

 • Doelbepaling en doelbinding: Centric gebruikt alleen persoonsgegevens voor uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.
 • Grondslag: Centric baseert de verwerking van persoonsgegevens op een van de wettelijke grondslagen.
 • Dataminimalisatie: Centric zorgt bij de verwerking van persoonsgegevens dat de hoeveelheid gegevens beperkt blijft.
 • Transparantie: Centric legt aan betrokkenen, zoals klanten, prospects, medewerkers, sollicitanten, gedetacheerden en leveranciers, transparant verantwoording af over het gebruik van hun persoonsgegevens.
 • Veiligheid: Centric neemt privacy serieus. Bij iedere keuze die wij maken, nemen wij maatregelen om de privacy zo goed mogelijk te beschermen.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij doen ons uiterste best om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Ook doen wij alles om deze gegevens te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik of onrechtmatige verwerking. Daarbij gebruiken wij passende technische en organisatorische maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan de laatste innovaties op het gebied van security. Als Centric je persoonsgegevens met derden moet delen om haar taken uit te voeren, sluiten wij hiervoor zo nodig verwerkersovereenkomsten af.

Inbreuk op de beveiliging

Is er ondanks al onze inspanningen sprake van een inbreuk op de beoogde beveiliging? Dan handelen we dit incident af volgens de hiervoor opgestelde interne procedure. Uiteraard doen wij er in dat geval alles aan om de gevolgen van de inbreuk zo beperkt mogelijk te houden.

Vormt de inbreuk een privacyrisico, dan melden wij dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als het wenselijk is - en in ieder geval wanneer de wet dit vereist – informeren wij ook de betrokkenen over de inbreuk.

Wat zijn je rechten?

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je onderstaande rechten als het gaat om het gebruik van je persoonsgegevens:

 • Inzage
  Je hebt het recht om de persoonsgegevens die Centric van je verwerkt in te zien.
 • Rectificatie en aanvulling
  Je hebt het recht om persoonsgegevens die Centric van je verwerkt te laten wijzigen.
 • Vergetelheid
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens door Centric te laten verwijderen.
 • Dataportabiliteit
  Je hebt het recht om persoonsgegevens over te laten dragen van Centric naar een andere partij.
 • Beperking van de verwerking
  Je hebt het recht om minder gegevens te laten verwerken door Centric.
 • Geautomatiseerde besluitvorming en profilering
  Je hebt het recht op een menselijke blik bij besluiten die Centric neemt (in tegenstelling tot geautomatiseerde besluitvorming).
 • Bezwaar
  Je hebt het recht bij Centric bezwaar te maken tegen een gegevensverwerking.

Hoe oefent je deze rechten uit?

Centric neemt privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens heel serieus. Daarom hebben wij een privacy-officer aangesteld, die al je vragen over de privacyrechten behandelt. Je kunt contact opnemen met de privacy-officer van Centric via privacy@centric.eu.

Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

Centric gaat zo transparant en zorgvuldig mogelijk met je gegevens om. Als je toch een klacht hebt over het verwerken van je gegevens, dan verzoeken wij je eerst contact op te nemen met onze privacy-officer. Dit kan door een bericht te sturen naar privacy@centric.eu. Wij doen vervolgens ons uiterste best om de klacht op te lossen. Mocht je het onverhoopt niet eens zijn met de genomen maatregel, dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Informatieblad per verwerking

Centric kiest ervoor om naast de privacyverklaring voor specifieke verwerkingen/onderdelen een informatieblad op te stellen. Dit informatieblad gaat voor een verwerking specifiek in op de volgende deelonderwerpen:

 • Waarom gebruiken wij persoonsgegevens?
 • Welke soorten persoonsgegevens verwerken wij?
 • Wie heeft toegang tot persoonsgegevens?
 • Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens?
 • Hoelang bewaren wij persoonsgegevens?
 • Welke beveiligingsmaatregelen zijn er getroffen?

Voor de volgende verwerkingen/onderdelen zijn informatiebladen beschikbaar:

Voor de medewerkers van Centric is de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkt in de personeelsgids.

Cookies

Centric heeft een cookiebeleid.

Updates van onze privacyverklaring

Deze versie van de privacyverklaring dateert van 18 januari 2021. Centric werkt de verklaring continu bij, zodat je altijd de actuele versie kunt inzien.

Contact

Heb je vragen over deze privacyverklaring? Neem dan contact op via privacy@centric.eu of via Postbus 338, 2800 AH te Gouda.