Cloud

Architectuur van de Digitale Overheid in 2030: conservatief en solide

2 Mei 2024 - 4 minuten leestijd
Artikel door Gerco Koks

Of het nu gaat om het maken van een afspraak met een zorgprofessional, het aanvragen van een nieuw paspoort, inzicht in de gemeentelijke belastingen, hulp bij de betalingen daarvan, of inzicht in uitkeringsspecificaties; inwoners en ondernemers willen hun overheidszaken zo gemakkelijk mogelijk regelen. Het liefst via internet en vanuit één toegangspoort. Met welke overheidsinstantie ze dan precies te maken hebben, maakt ze daarbij niet uit.

Om deze digitale dienstverlening te kunnen realiseren, worden er jaarlijks honderden projecten en programma’s uitgevoerd. Denk maar eens aan alle selfserviceportalen die als paddenstoelen uit de grond schieten. Of aan het programma Common Ground, waarmee we de informatiekundige visie van de gemeentelijke informatievoorziening eenvoudiger, flexibeler en slimmer kunnen gaan inrichten. Centric draagt hier actief aan bij!

INSIGHTS-UPDATE

Ontvang nieuwe Insights maandelijks in je inbox.

Schrijf je in.

Werkdocument

Om enig houvast te bieden aan de vele ontwikkelingen, en om te kunnen sturen op de samenhang en naadloze integratie van al die digitale overheidsdiensten, is het werkdocument Architectuur Digitale Overheid 2030 ontwikkeld. Dit document beschrijft de architecturale blauwdruk die nodig is om deze visie te realiseren, en is onderverdeeld in bedrijfsarchitectuur, informatiearchitectuur, technische architectuur en de belangrijkste aspectgebieden als privacybescherming en informatiebeveiliging.

Toegankelijk

De digitale overheid van 2030 streeft ernaar een naadloze ervaring te bieden voor alle burgers en ondernemers. Diensten en producten moeten uniform en toegankelijk zijn, met een sterke focus op gebruiksgemak en vereenvoudigde toegankelijkheid voor de verschillende gebruikersgroepen. De interactiekanalen tussen de overheid en inwoners worden waar nodig verder gedigitaliseerd en geoptimaliseerd. Inclusief de bediening via mobiele apparaten en de traditionele webportalen die een naadloze toegang bieden tot deze verschillende diensten vanuit één toegangspoort.

Herstructurering

De beweging naar een naadloze ervaringsbeleving vraagt om een radicale herstructurering van bestaande digitale toepassingen die over het algemeen nog in afgeslote silo’s beschikbaar worden gesteld via separate webportalen. Gelukkig lijkt de beweging inmiddels in gang gezet om deze silo’s met gestandaardiseerde API’s open te stellen, waarmee gegevens en processen beschikbaar worden ten gunste van een meer geïntegreerde benadering. De ontwikkeling van applicaties moet zich richten op modulariteit en herbruikbaarheid, met een strikte naleving van open standaarden om compatibiliteit en onderhoudsgemak te garanderen.

Vanuit het perspectief van standaardisatie lijkt het wenselijk om niet alleen te kijken naar de informatie en data, maar om ook de processen binnen de gemeentelijke wereld eens onder de loep te nemen en te stroomlijnen. Daarmee kunnen de efficiëntie en transparantie voor inwoners en ondernemingen worden verbeterd, en kunnen leveranciers meer waarde gaan leveren op het gebied van kwaliteit en automatisering.

De technische architectuur omvat een robuuste netwerkinfrastructuur om de groeiende hoeveelheid data en de toenemende behoefte aan connectiviteit te ondersteunen. Cloud-platformen, zowel public als private, spelen een cruciale rol in de schaalbaarheid en flexibiliteit van de diensten die de overheid aanbiedt. De fysieke infrastructuur, zoals een datacenter, moet voldoen aan hoge normen van beveiliging en duurzaamheid om de integriteit en beschikbaarheid van overheidsdiensten te garanderen.

In aspectgebieden, zoals privacybescherming en informatiebeveiliging, blijven de bescherming van persoonlijke gegevens en de veiligheid van de systemen topprioriteiten. Nieuwe technologieën moeten worden geïmplementeerd met een duidelijke focus op het versterken van de privacy en veiligheid van gebruikersgegevens.

IT-inzichten die je niet mag missen

Als eerste op de hoogte zijn van de laatste IT-ontwikkelingen? Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Conservatieve en solide basis

De architecturale visie voor 2030 is vooral gebaseerd op wat we nu kennen en begrijpen. Deze aanpak vermijdt speculatie over onbekende toekomstige technologieën of maatschappelijke veranderingen, wat een stevig en realistisch fundament biedt voor planning en ontwikkeling. Deze aanpak is verstandig, omdat het werken met bekende entiteiten en technologieën het mogelijk maakt om een betrouwbare en veilige infrastructuur te bouwen, terwijl het toch ruimte laat voor aanpassingen als de toekomstige technologische en sociale landschappen zich ontvouwen.

Deze uitgebreide benadering garandeert dat de digitale overheid van 2030 technologisch up-to-date en veilig is en is gericht op het gebruikersgemak. Door verder te bouwen op wat we kennen, zonder onbewezen technologieën te adopteren, wordt er een conservatieve en solide basis gelegd voor een digitale toekomst. Een toekomst waar veiligheid, privacy en betrouwbaarheid voorop staan, maar die toch ruimte biedt voor veranderingen in de toekomst.

Gerelateerde artikelen
Rol Corona in digitalisering bij gemeente
Digital transformation Public
Een pandemiejaar waarin ons leven volledig op zijn kop kwam te staan. Welke invloed heeft het coronavirus ...
Tech-oplossingen voor gemeenten en burgers
Digital transformation
De overheveling van taken van de centrale overheid naar decentrale overheden betekent niet alleen veel ex ...
Druk de kosten in het sociaal domein
Digital transformation Public
Van alle gemeentelijke uitgaven drukken de kosten in het sociaal domein verreweg het zwaarst op het budge ...