Digital transformation

5 manieren om inwoners meer te betrekken

2 Juni 2023 - 4 minuten leestijd
Artikel door Redactie Insights

De laatste jaren omarmen gemeenten steeds vaker digitale tools om inwoners te betrekken bij belangrijke lokale kwesties en besluitvorming. Het gebruik daarvan biedt dan ook volop mogelijkheden om gemakkelijk met burgers te communiceren. In deze blog bespreken we 5 effectieve manieren voor gemeenten die de lijntjes met hun inwoners graag kort houden.

1. Sociale media

Nummer één ligt natuurlijk voor de hand, en met reden: sociale media zijn een van de krachtigste hulpmiddelen voor gemeenten om hun inwoners te bereiken. Veel gemeenten maken daarom al gebruik van platforms zoals Twitter en Facebook. Door nieuws en updates te delen en vragen online te beantwoorden, kun je als gemeente snel en efficiënt communiceren met zowel burgers als bedrijven.

Via sociale media komen gemeenten eenvoudig in contact met een groot aantal mensen. Daarnaast is het makkelijker dan ooit om snel te reageren op vragen en opmerkingen. Dit maakt de communicatie met inwoners niet alleen efficiënter, maar ook transparanter. Bovendien vergroten gemeenten zo de betrokkenheid van inwoners bij wat er gebeurt in hun omgeving. En daar zijn nog meer manieren voor.

Insights-update

Ontvang nieuwe Insights maandelijks in je inbox.

Schrijf je in.

2. Online peilingen

Gemeenten die benieuwd zijn hoe inwoners denken over nieuwe plannen kunnen daarvoor een online peiling inzetten. Peilingen zijn eenvoudig te maken én in te vullen, wat betekent dat mensen gemakkelijk kunnen deelnemen en hun stem kunnen laten horen.

Op deze manier kunnen gemeenten snel feedback verzamelen en die meenemen in het besluitvormingsproces. Dit vergroot de betrokkenheid bij het gemeentelijk beleid en biedt waardevolle inzichten in de behoeften en wensen van inwoners.

3. Forums

Een andere manier waarop gemeenten mensen kunnen betrekken bij wat ze doen, is via openbare online forums. Deze forums bieden inwoners de mogelijkheid om te discussiëren over onderwerpen die hen aangaan en feedback te geven aan de gemeente. Door deel te nemen aan deze discussies kunnen burgers hun stem laten horen en blijven gemeenten op de hoogte van wat er leeft in dorpen en steden.

Het gebruik van openbare forums is daarmee een effectieve manier om de betrokkenheid bij gemeentelijke besluitvorming te vergroten en tegelijk het proces van democratie te versterken.

4. Digitale burgerparticipatie

Digitale burgerparticipatieplatforms bieden een gestructureerde en transparante manier voor gemeenten om samen te werken met hun inwoners bij het ontwikkelen van beleid. Deze platforms stellen burgers in staat om ideeën in te dienen, feedback te geven op voorgestelde beleidsmaatregelen en hun stem te laten horen in het besluitvormingsproces.

Een voorbeeld van zulke burgerparticipatie is het online platform Furban, waarmee bewoners samen met hun gemeente en buurtgenoten ontwerpen kunnen maken voor hun eigen straat of wijk. Een andere veelbelovende toepassing, nog in ontwikkeling, betreft een app waarmee inwoners via een digitale dubbelganger van zichzelf met de gemeente kunnen meedenken over lokale plannen en beleid.

Online participatie-initiatieven zoals deze maken besluitvorming meer inclusief en zorgen voor meer betrokkenheid van mensen bij hun eigen gemeenschap. Door gebruik te maken van een online platform voor burgerparticipatie, kunnen gemeenten zo het democratische proces versterken en tegelijk de samenwerking met burgers versterken.

5. Webinars en livestreams

Ten slotte zijn webinars en livestreams effectieve manieren voor gemeenten om hun inwoners te informeren en mee te laten denken. Deze live-evenementen geven inwoners de mogelijkheid om te luisteren naar gemeentelijke ambtenaren en experts, terwijl ze tegelijkertijd vragen kunnen stellen en feedback kunnen geven. Dit stelt mensen in staat om direct te communiceren met hun gemeente en inzicht te krijgen in beslissingen die van invloed zijn op hun eigen omgeving.

Een webinar is eenvoudig te organiseren en is daarmee een laagdrempelige manier om inwoners te betrekken, ongeacht hun locatie of beschikbaarheid. En wie er niet live bij kan zijn, kijkt ‘m gewoon na afloop terug.

Nodig inwoners uit voor het digitale kanaal!

Het mag duidelijk zijn: het gebruik van technologie biedt gemeenten tal van mogelijkheden om inwoners te betrekken bij belangrijke kwesties in hun eigen omgeving. Van sociale media en peilingen tot forums en webinars, ze laten overheden effectief communiceren met hun burgers en maken besluitvorming meer inclusief.

Voor burgers is het belangrijk om ook daadwerkelijk gebruik te maken van deze digitale kanalen, hun stem te laten horen en ideeën en feedback te delen met de overheid. Aan gemeenten dus de taak om deze communicatiemiddelen bij actief bij inwoners onder de aandacht te brengen en iedereen uit te nodigen er gebruik van te maken. Gemeenten zijn tenslotte ook zelf gebaat bij meer betrokkenheid en een gezonde verstandhouding met de inwoners die zij bedienen.

Ontdek hoe Centric je hiermee kan helpen.
Onze oplossing.
Gerelateerde artikelen
Digitale dubbelganger voor inzicht draagvlak
Digital transformation
Gemeenten laten inwoners op allerlei manieren meedenken over hun beleid. De nieuwe app Partical van Centr ...
Rol Corona in digitalisering bij gemeente
Digital transformation Public
Een pandemiejaar waarin ons leven volledig op zijn kop kwam te staan. Welke invloed heeft het coronavirus ...