Common Ground

Volop kansen voor ontwikkeling Common Ground

11 Oktober 2023 - 3 minuten leestijd
Artikel door Eddy Van De Werken

Meebouwen aan Common Ground is investeren in de toekomst van de gemeentelijke informatievoorziening. Doe het daar waar het daadwerkelijk meerwaarde biedt voor gemeenten. En doe het samen!

Uitleg Common Ground

Wat is Common Ground?

Gemeenten en hun IT-partners bouwen samen aan een moderne gemeentelijke informatievoorziening. Hiermee kunnen gemeenten onder meer veilig en gemakkelijk gegevens uitwisselen, waarmee zij hun dienstverlening en bedrijfsvoering verbeteren.

Deze zomer mocht ik een podcast maken over Common Ground. Ik vond het leuk en leerzaam om te doen. Een inzicht dat in de podcast wordt gedeeld, is dat Common Ground veel meer is dan technologie. René Bliekendaal, Chief Architect bij Centric, zegt dat Common Ground voor vijf tot tien procent uit techniek bestaat. De rest gaat over organisatie, processen en informatie.

Insights-update

Ontvang nieuwe Insights maandelijks in je inbox.

Schrijf je in.

In de podcast komt ook naar voren dat Common Ground alleen zal slagen als we het samen doen. Samen in de zin van gemeenten en leveranciers, maar ook alle gemeenten samen. Een informatievoorziening volgens de principes van Common Ground, gaat immers pas ‘vliegen’ als alle gemeenten deze gebruiken. Op dit moment zijn er grote verschillen in hoe gemeenten hiermee omgaan. Een aantal koplopers maakt grote stappen, maar veel gemeenten wachten af. Dat is begrijpelijk, want lang niet elke gemeente heeft voldoende menskracht of budget om mee te ontwikkelen. Maar het is wel belangrijk dat alle gemeenten zijn aangehaakt. Hoe bereiken we dat? Door in Common Ground toepassingen te ontwikkelen die duidelijk meerwaarde hebben voor alle gemeenten.

PODCAST

Een strategische kijk op Common Ground (deel 1).

Luister nu.

Er is nogal wat nieuwe wet- en regelgeving waar gemeenten goede oplossingen voor nodig hebben. En er komt nog veel wet- en regelgeving aan, niet alleen uit Nederland, maar ook uit Europa. In Nederland gaat het bijvoorbeeld om de Wet open overheid, de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein, en de Wet inburgering. Vanuit Europa onder meer regelgeving rondom de digitale identiteit (eIDAS 2.0), de Data Act, European data spaces en de AI Act. Gemeenten hebben nieuwe toepassingen nodig om deze goed uit te voeren. Ik zie dat als een kans om gezamenlijk volgens de principes van Common Ground te ontwikkelen.

Het beste kun je de behoeftes die ontstaan bij de uitvoering van een wet verkennen nog voordat een wet van kracht wordt. Dan kun je immers van tevoren het beste proces vormgeven en daarbij de informatiekundige behoefte in kaart brengen. Common Ground is immers veel meer dan technologie, zoals René in de podcast stelt. Een goed voorbeeld is de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams). Die biedt straks de wettelijke grondslag voor de uitwisseling van gegevens in het sociaal domein. Je kunt nu al in kaart brengen met welke partners je gegevens gaat uitwisselen en hoe de processen rondom die informatie-uitwisseling er dan uitzien. Hoe vul je dit in qua organisatie en processen en welke informatievraag heb je hierbij? Als je dat helder hebt, dan kun je met je leverancier bepalen welke IT-oplossingen mogelijk zijn. En bouw je samen aan een optimale invulling van een nieuwe behoefte. Nu de Wams controversieel is verklaard, hebben gemeenten meer tijd om zich voor te bereiden. Wacht dus niet af, maar begin!

Op deze manier bouwen we als gemeenten en leveranciers toepassingen in Common Ground die daadwerkelijk voorzien in een behoefte van gemeenten. Waar alle gemeenten bij gebaat zijn. Zo brengen we Common Ground echt verder. Er komt veel nieuwe wet- en regelgeving aan, dus er zijn kansen genoeg!

Luister hier de podcastafleveringen over Common Ground.

Gerelateerde artikelen
Alleen samen maken we Common Ground tot een succes
Common Ground Public
Common Ground wordt concreter, nu het in een programma is ondergebracht. Maar laten we het alsjeblieft we ...
Common Ground voor en door alle gemeenten
Common Ground Public
Dat Common Ground een programma wordt, zoals de VNG onlangs aankondigde, is denk ik een goede stap in de ...
Aanbevelingen voor Common Ground
Common Ground Public
Als Centric doen we actief mee met Common Ground, de vernieuwing van de gemeentelijke informatievoorzieni ...