Common Ground

Aanbevelingen voor Common Ground

10 January 2022 - 3 minuten leestijd
Artikel door Eddy Van De Werken

Als Centric doen we actief mee met Common Ground, de vernieuwing van de gemeentelijke informatievoorziening. We zien het als een positieve ontwikkeling. Maar we zien ook een aantal aandachtspunten. Daarom doen we in ons vernieuwde position paper een aantal aanbevelingen, zodat Common Ground echt die gedeelde grond wordt voor alle gemeenten.

Uitleg Common Ground

Wat is Common Ground?

Gemeenten en hun IT-partners bouwen samen aan een moderne gemeentelijke informatievoorziening. Hiermee kunnen gemeenten onder meer veilig en gemakkelijk gegevens uitwisselen, waarmee zij hun dienstverlening en bedrijfsvoering verbeteren.

Drie jaar geleden publiceerde Centric een position paper over Common Ground. De afgelopen jaren hebben we samen met gemeenten en ketenpartners gebouwd aan onderdelen van Common Ground en de principes toegepast in onze eigen software. De Common Ground-beweging heeft zich ontwikkeld, is meer volwassen geworden en we hebben samen dingen geleerd. Daarom hebben we ons position paper geactualiseerd en een aantal nieuwe aanbevelingen toegevoegd. Aanbevelingen die de kans van slagen van Common Ground vergroten.

Een aanbeveling die ik in dit blog wil toelichten is een absolute randvoorwaarde voor het slagen van Common Ground: ontwikkel alleen oplossingen die toegevoegde waarde bieden voor de burger en waar een duidelijke business case onder ligt. Kies voor oplossingen met maatschappelijke relevantie en die beperkt zijn in complexiteit. Ga dus niet software vervangen die al doet wat het moet doen, maar bouw software die er nog niet is en die gemeenten nodig hebben om bijvoorbeeld nieuwe wettelijke taken uit te voeren. Zoals de nieuwe Wet inburgering en de Omgevingswet. Daarmee lever je direct toegevoegde waarde voor burgers of bedrijven en zet je bovendien de schaarse (IT-)-capaciteit van gemeenten en leveranciers optimaal in.

De business case die in onze optiek altijd onder een nieuwe oplossing moet liggen, kan ook een maatschappelijke business case zijn. Een voorbeeld dat ik wil noemen, is de Blauwe Knop. Centric is mede-initiatiefnemer van deze toepassing, waarmee inwoners met de spreekwoordelijke druk op de knop inzage krijgen in hun schulden bij de overheid. We gebruiken hiervoor de principes van Common Ground. Zo ontwikkelden we samen met onze partners de specificaties voor een API en hebben we deze API daadwerkelijk geleverd, zodat de gegevens die de inwoner ziet actueel zijn. Op deze manier worden gegevens niet meer dan noodzakelijk gerepliceerd.

Position Paper

Zo kijkt Centric naar Common Ground.

Download hier

Common Ground is niet alleen een informatiekundige visie op een nieuwe informatievoorziening, het is ook een beweging van gemeenten, ketenpartners en marktpartijen om deze informatievoorziening te verwezenlijken. De deelnemende partijen ondertekenden het Groeipact, waar ik namens Centric aan deelneem. We voelen ons als Centric inmiddels mede-eigenaar van het Groeipact en zien graag de ambitie van Common Ground gerealiseerd. We onderschrijven de noodzaak van een vernieuwde, flexibeler, gemeentelijke informatievoorziening. Dat is een langdurige transitie, er wordt gesproken over een transitieperiode van tenminste tien jaar, waarin de oude IT naast de nieuwe blijft bestaan. Het is een complex traject, want informatievoorziening voor de (lokale) overheid kent vele aspecten. Niet zozeer technologisch, maar wel op het gebied van organisatie, samenwerking, regie en opdrachtgeverschap. We zien Common Ground graag slagen en dat is een reden om de aanbevelingen in het position paper te formuleren. We gaan daar graag mee verder, samen met onze partners in deze beweging.

In volgende blogs zal ik een aantal aanbevelingen uit het position paper verder uitwerken. Het position paper is te lezen op de website van Centric.

Insights-update

Ontvang nieuwe Insights maandelijks in je inbox.

Schrijf je in.
Ontdek hoe Centric je hiermee kan helpen
Onze oplossing
Gerelateerde artikelen
Risico’s en kansen van Common Ground
Common Ground Public
Centric bouwt samen met gemeenten aan Common Ground. De lessons learned hebben we gebundeld in een vernie ...
In 9 stappen datagericht werken in de gemeente
Data science Public
Centric bouwt hard mee aan Common Ground, de nieuwe informatievoorziening voor gemeenten. Wat dit inhoudt ...
Zes data-analysen voor grip op zorgkosten
Data science Public
Gemeenten kampen nog altijd met toenemende tekorten in het sociaal domein. Per gemeente kan het gaan om m ...