Common Ground

Op het juiste moment instappen

25 April 2022 - 5 minuten leestijd
Artikel door Eddy Van De Werken

Wij bouwen als Centric mee aan Common Ground, de nieuwe informatievoorziening voor gemeenten. Dat doen we bijvoorbeeld met oplossingen voor inburgering en elektronische publicatie. Twee mooie voorbeelden, die illustreren waar Common Ground volgens ons echt meerwaarde levert voor gemeenten.

Uitleg Common Ground

Wat is Common Ground?

Gemeenten en hun IT-partners bouwen samen aan een moderne gemeentelijke informatievoorziening. Hiermee kunnen gemeenten onder meer veilig en gemakkelijk gegevens uitwisselen, waarmee zij hun dienstverlening en bedrijfsvoering verbeteren.

Met de Wet inburgering, die op 1 januari dit jaar van kracht werd, krijgen gemeenten meer regie in het inburgeringstraject van nieuwe Nederlanders. Om dat goed te kunnen doen, werken ze onder meer samen met taalscholen. Wij ontwikkelen een oplossing waarmee taalscholen en gemeenten veilig informatie kunnen uitwisselen, via een API en een portaal. We hebben dat zo opgezet dat het aansluit bij de oplossingen van onze concullega’s en dat het niet uitmaakt welke oplossingen gemeenten en taalscholen gebruiken: ze kunnen op de API aansluiten, de toepassing gebruikt open standaarden.

Een taalschool meldde zich al bij ons met de vraag of ze deze toepassing kunnen gebruiken, want zij zien dat ze hiermee gemeenten van informatie kunnen voorzien op een manier waarvoor ze nu geen instrument hebben. De ontwikkeling van deze toepassing komt op wat ik noem een goed instapmoment: je maakt iets dat er nog niet was en waar behoefte aan is, bijvoorbeeld door de invoering van een nieuwe wet.

Dat geldt ook voor het tweede voorbeeld dat ik hier wil noemen. De Wet Elektronische Publicaties gaat naar verwachting in op 1 januari 2023 en verplicht gemeenten om alle besluiten en de documenten die daarbij horen, zoals vergunningen, digitaal te publiceren voor een termijn waarin deze informatie publiek toegankelijk moet zijn. We hebben hiervoor met drie andere leveranciers een open API ontwikkeld. Inmiddels zijn we ook het traject gestart om deze API voor deze toepassing door VNG tot standaard te laten verklaren. Wij zullen zelf op die standaard aanvullende diensten ontwikkelen en elke andere partij kan dat ook doen.

Position Paper

Perspectief op Common Ground

Download nu

De API voor digitale publicatie en de toepassing voor inburgering vind ik mooie voorbeelden van hoe gemeenten, de VNG en leveranciers samen bouwen aan Common Ground. We werken hiervoor volgens de principes die gemeenten en marktpartijen afspraken voor Common Ground, zoals het gebruik van open standaarden. En we ontwikkelden op een manier die past bij het gedachtegoed van Common Ground, namelijk in samenwerking met gemeenten en andere leveranciers. De API voor digitale publicatie maakten we met drie concullega’s (Gemboxx, Genetics en Stadsbeheer), de toepassing voor inburgering ontwikkelden we samen met de adviesbureaus BDO en M&I.

Wij denken dat Common Ground vooral waarde toevoegt voor inwoners en gemeenten als we iets bouwen dat er nog niet is. Dat we logische momenten volgen, zoals de invoering van een nieuwe wet. Wat dat betreft is er nog meer dan voldoende te doen, want er komen de nodige wetten aan. We kijken uit naar nieuwe initiatieven waar we als Centric aan mee kunnen bouwen, volgens de principes van Common Ground.

Insights-update

Ontvang nieuwe Insights maandelijks in je inbox.

Schrijf je in.
Ontdek hoe Centric je hiermee kan helpen.
Onze oplossing
Gerelateerde artikelen
Common Ground: nieuwe informatievoorziening
Common Ground Public
Hoe mooi zou het zijn als we in de nabije toekomst geen integratie-uitdagingen meer hebben in het gemeent ...
Risico’s en kansen van Common Ground
Common Ground Public
Centric bouwt samen met gemeenten aan Common Ground. De lessons learned hebben we gebundeld in een vernie ...
Aanbevelingen voor Common Ground
Common Ground Public
Als Centric doen we actief mee met Common Ground, de vernieuwing van de gemeentelijke informatievoorzieni ...