Common Ground

Besteed publiek geld zinvol

14 December 2023 - 5 minuten leestijd
Artikel door Eddy Van De Werken

Op bijeenkomsten van Common Ground hoor ik soms geluiden over het ontwikkelen van volledig nieuwe domeinoplossingen. Dat is geen doelmatige besteding van publiek geld. Die business case krijg je namelijk nooit rond.

Uitleg Common Ground

Wat is Common Ground?

Gemeenten en hun IT-partners bouwen samen aan een moderne gemeentelijke informatievoorziening. Hiermee kunnen gemeenten onder meer veilig en gemakkelijk gegevens uitwisselen, waarmee zij hun dienstverlening en bedrijfsvoering verbeteren.

Ontwikkeling van dergelijke systemen kost vele miljoenen euro’s en met de ontwikkeling alleen ben je er niet. Je zult ze ook moeten onderhouden en doorontwikkelen en ook dat kost jaarlijks veel geld. Dat is publiek geld, dat gemeenten beter aan andere, maatschappelijk relevante zaken kunnen besteden. Ik weet ‘t, we hebben daar als Centric een belang bij, maar de afgelopen dertig jaar laten zien dat het echt een vak is om die domeinoplossingen in de lucht te houden.

Volop kansen

Beter is het om de focus te leggen op toepassingen die voorzien in een duidelijke behoefte van gemeenten. Voor iets dat nu nog niet bestaat, of waarvoor huidige oplossingen ontoereikend zijn. Zoals ik in mijn vorige blog al stelde, geven nieuwe wet- en regelgeving, nieuwe taken en veranderende maatschappelijke uitdagingen volop kansen voor de ontwikkeling van toepassingen volgens de principes van Common Ground.

Commmunities

Zorg er dan ook voor dat je ontwikkelt voor zoveel mogelijk gemeenten. Het liefst alle gemeenten. Ontwikkeling en onderhoud kosten geld; dus hoe meer gemeenten meedoen, hoe efficiënter die investering is. Je kunt dit bereiken door voor het ontwikkelen een community van gemeenten te vormen, die deze toepassing willen gebruiken en collectief de opdracht geven om deze te ontwikkelen. Daar hoef je geen nieuwe organisatie voor in te richten, gemeenten werken immers al samen in de VNG en Samen Organiseren. Daar kan het collectieve opdrachtgeverschap goed worden vormgegeven. Ook samen met de GV Centric wordt hier aandacht aan besteed. Lees daarom vooral ook dit artikel in Sprank magazine.

Werkgroepen

Ik ben blij om te zien dat er binnen Common Ground een werkgroep is gestart die gaat kijken naar de maatschappelijke kosten en baten van wat er binnen Common Ground wordt ontwikkeld. Een andere werkgroep gaat gemeenten helpen bij het oplossen van financiële knelpunten en risico’s, die zij ervaren bij het ontwikkelen of toepassen van Common Ground-componenten. De onderwerpen waar de werkgroepen zich mee gaan bezighouden, zijn cruciaal om Common Ground te doen slagen.

Bestuurlijke aandacht

Zoals ik in eerdere blogs al schreef, zijn we als Centric positief over Common Ground. De informatiekundige principes waarvoor is gekozen, gaan helpen om de gemeentelijke informatievoorziening toekomstbestendig te maken. En dat gemeenten zich nu zo actief met de ontwikkeling van hun eigen informatievoorziening bezighouden, juichen wij toe. Eindelijk bestuurlijke aandacht voor digitalisering. We hebben allemaal belang bij die professionele opdrachtgever. Dat maakt onze samenwerking beter. We werken graag mee aan een succesvolle Common Ground-aanpak. Duidelijke business cases en een zo groot mogelijke groep gemeenten zijn cruciale succesfactoren. Ik ben verheugd dat dit in het programma Common Ground met de twee werkgroepen wordt opgepakt.

Insights-update

Ontvang nieuwe Insights maandelijks in je inbox.

Schrijf je in.
Ontdek hoe Centric je hiermee kan helpen
Onze oplossing
Gerelateerde artikelen
Risico’s en kansen van Common Ground
Common Ground Public
Centric bouwt samen met gemeenten aan Common Ground. De lessons learned hebben we gebundeld in een vernie ...
Alleen samen maken we Common Ground tot een succes
Common Ground Public
Common Ground wordt concreter, nu het in een programma is ondergebracht. Maar laten we het alsjeblieft we ...
Common Ground voor en door alle gemeenten
Common Ground Public
Dat Common Ground een programma wordt, zoals de VNG onlangs aankondigde, is denk ik een goede stap in de ...