Digital transformation

Transformeer je IT met Microsoft 365

13 Juni 2024 - 2 minuten leestijd
Artikel door René Vlieger

Standaardisatie en automatisering vormen de basis voor de toekomstige optimalisatie van Microsoft 365. Door processen te standaardiseren en repetitieve taken te automatiseren, kunnen organisaties niet alleen kostbare tijd en middelen besparen, maar ook de algehele efficiëntie aanzienlijk verbeteren. Tools zoals Power Automate en PowerShell openen deuren naar het automatiseren van workflows en beheertaken. Het probleem is echter dat maar weinig mensen de kennis en expertise hebben om deze technologieën optimaal te benutten.

Daarom is het waardevol om te investeren in oplossingen, zoals Simeon Cloud of Ydentic. Met deze tools kun je een gestandaardiseerde Microsoft 365-baseline opzetten en gebruiken om andere Microsoft 365-omgevingen consistent en gesynchroniseerd te configureren. Dit zorgt voor een vereenvoudigd beheer en houdt je Microsoft 365-omgeving onder controle. De tijd van handmatige configuratie van Microsoft 365-omgevingen behoort hiermee tot het verleden. Handmatig werk leidt vaak tot kleine fouten en kost onnodig veel tijd. Door standaardisatie en automatisering te omarmen, leggen we de weg naar een efficiëntere en foutloze toekomst.

INSIGHTS-UPDATE

Ontvang nieuwe Insights maandelijks in je inbox.

Schrijf je in.

Meer tijd voor strategische taken

Door de tijdsbesparing die standaardisatie en automatisering met zich meebrengen, krijgt de IT-afdeling de mogelijkheid zich te richten op strategisch belangrijke taken. In plaats van zich bezig te houden met repetitieve beheertaken, kunnen IT-professionals zich meer richten op het functioneel begeleiden van de organisatie. Dit houdt in dat zij meer tijd kunnen besteden aan het ondersteunen van medewerkers en het vormgeven van effectieve adoptiestrategieën.

Betere adoptie en continu leren

Met de gewonnen tijd kan de IT-afdeling ook meer aandacht besteden aan het goed vormgeven van adoptie binnen de organisatie. Dit betekent dat medewerkers beter worden ondersteund bij het integreren van nieuwe technologieën en veranderingen in hun dagelijkse werkprocessen. Door een continue stroom aan veranderingen effectief te begeleiden, wordt de adoptie van nieuwe tools en updates soepeler en succesvoller.

IT als faciliterende kracht

De verschuiving van een sturende naar een faciliterende rol voor de IT-afdeling is essentieel voor moderne organisaties. Door standaardisatie en automatisering kan de IT-afdeling meer als een ondersteunende en faciliterende kracht optreden, in plaats van als een controlerende instantie. Dit maakt het mogelijk om een cultuur van innovatie en efficiëntie te bevorderen, waarin de IT-afdeling als partner fungeert in plaats van als bewaker.

Standaardisatie en automatisering zijn dus niet alleen de sleutel tot efficiëntie binnen Microsoft 365-optimalisatie, maar bieden ook de mogelijkheid voor de IT-afdeling om zich te transformeren. Door repetitieve taken te minimaliseren en meer tijd te besteden aan strategisch belangrijke activiteiten, kunnen IT-professionals een grotere impact hebben op de organisatie als geheel. Dit leidt tot betere adoptie van technologieën, een meer ondersteunende IT-rol, en uiteindelijk een efficiëntere en succesvollere organisatie.

Ontdek hoe Centric je hiermee kan helpen.
Onze oplossing.
Gerelateerde artikelen
7 tips voor een succesvolle gebruikersadoptie van Microsoft 365
Digital transformation Finance Public Logistic Retail
In dit artikel vind je 7 tips voor een succesvolle user adoption van Microsoft 365.
Hoe optimaliseer je jouw Microsoft 365-omgeving?
Digital transformation
In dit artikel ontdek je hoe je jouw Microsoft 365-omgeving kunt optimaliseren.
Maatwerksoftware de succesfactor voor digitalisering
Digital transformation
Laten we enkele van de vooroordelen van maatwerksoftware doorbreken en ontdekken hoe het een essentiële r ...