Digital transformation

Terugkijken: Webinar Wams in de praktijk

3 November 2022 - 3 minutes
Artikel door Redactie Insights

Eén gezin, één plan en één regisseur: dat was het uitgangspunt van de drie decentralisaties. In de praktijk ontbrak echter een duidelijke wettelijke basis voor domein-overstijgende samenwerking en gegevensverwerking. Het wetsvoorstel Wet aanpak samenhangende meervoudige problematiek in het sociaal domein (Wams) moet daar verandering in brengen.

De nieuwe wet maakt een gecoördineerde aanpak mogelijk, met een juridische basis voor het verwerken van persoonsgegevens en waarborgen tegen het onnodig verzamelen en verspreiden daarvan.

In dit webinar helpen Centric en BMC je graag op weg naar een goede uitvoering van de Wams binnen jouw gemeente. Hoe breng je deze nieuwe wet in de praktijk?

Nodig is een gecoördineerde aanpak, waarin zowel het beleid, de organisatie, de bestaande processen als de afstemming tussen professionals aan bod komen. Hoe organiseer je dit? En waar begin je? Martijn Siegelaer, productmanager sociaal domein, en Alex Commandeur, senior adviseur sociaal domein bij BMC, vertellen je er alles over.

Bekijk het webinar

De nieuwe wet maakt een gecoördineerde aanpak mogelijk, met een juridische basis voor het verwerken van persoonsgegevens en waarborgen tegen het onnodig verzamelen en verspreiden daarvan.

Terugkijken: Webinar Wams in de praktijk