Digital transformation

Gemeenten, open je huishoudboekje!

29 Februari 2024 - 4 minuten leestijd
Artikel door Eddy Van De Werken

Hoe open moet je als gemeente zijn over je financiën? Het delen van financiële gegevens zorgt voor transparantie en versterkt de betrokkenheid van burgers. Toch hebben veel overheidsorganisaties nog een zetje nodig om hun volledige huishoudboekje te openbaren. Waarom doen ze daar wel goed aan?

Moet financiële informatie van decentrale overheden publiek zijn? En wat is dan de waarde daarvan? Het lijken overbodige vragen, want veel financiële informatie van decentrale overheden ís al openbaar. Via de rapportages Informatie voor Derden (Iv3) leveren gemeenten allerlei gegevens aan het CBS, dat ze weer beschikbaar maakt voor derden, zoals de websites waarstaatjegemeente.nl en openspending.nl.

Insights-update

Ontvang nieuwe Insights maandelijks in je inbox.

Schrijf je in.

Zulke platforms geven journalisten, ambtenaren, bestuurders én burgers inzicht in de begrotingen en realisatiecijfers van gemeenten. Dat maakt het mogelijk om bijvoorbeeld meerdere organisaties met elkaar te vergelijken en zo te zien hoe verschillende beleidskeuzes financieel uitpakken. Daarnaast zijn gemeenten op grond van de Wet open overheid (Woo) verplicht hun boeken in detail te openbaren als daar een verzoek toe komt.

‘Wat de herinrichting van een straat kost, is nu niet inzichtelijk voor bewoners’

‐ Eddy van de Werken

Meer inzicht in kosten en besparingen lóónt

Hoe zou je efficiënter kunnen omgaan met financiële informatie en het openbaar maken ervan? De informatie die standaard aan het CBS aangeleverd wordt, is een verzameling van algemene data op hoog niveau. Zo kun je als burger zien wat er binnen verkeer, vervoer en waterstaat wordt uitgegeven aan goederen en diensten. En daarmee zie je op gemeenteniveau de kosten voor groenbeheer en alle wegwerkzaamheden.

Maar als je als burger wilt weten wat de herinrichting van een straat heeft gekost, dan is dat niet inzichtelijk. En wil een gemeente haar inwoners motiveren om zelf meer te doen in groenbeheer, door bijvoorbeeld bewoners als straat de plantvakken te laten adopteren? Dan is het natuurlijk mooi als de gerealiseerde besparing op de groenvoorziening direct voor iedereen inzichtelijk is.

Of neem wijken waar geregeld sprake is van vandalisme: door buurtbewoners inzicht te geven in de kosten voor handhaving en herstel, kan een buurtvereniging of wijkagent bewoners makkelijker stimuleren om raddraaiers aan te aanspreken en schade te helpen voorkomen. Mét natuurlijk de mogelijkheid om de leefbaarheid in de wijk verder te verbeteren met de gerealiseerde besparingen.

IT-inzichten die je niet mag missen

Als eerste op de hoogte zijn van de laatste IT-ontwikkelingen? Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Inspanningsverplichting voor de Wet open overheid

Om deze resultaten te bereiken, is meer financiële openheid nodig. De bestaande standaardaanlevering van Iv3-data aan het CBS is hiervoor onvoldoende. Gelukkig biedt het CBS de mogelijkheid om buiten de al aangeleverde data ook detaildata aan te bieden. Naast de algemene categorieën uit de Iv3 kun je ook informatie aanleveren op het niveau van grootboek, kostensoort en taakdetails.

Hoe meer detaildata je deelt, hoe meer inzicht dat geeft. En hoe meer je de publieke waarden met je data kunt bereiken. Bijkomend voordeel: je geeft direct invulling aan de inspanningsverplichting van de Wet open overheid om zoveel mogelijk overheidsdata openbaar te maken.

Al zo’n 10% van de Nederlandse gemeenten deelt de detaildata met de Iv3-aanleveringen. Vraag: wat houdt jouw gemeente tegen om de volgende te zijn?

Ontdek hoe Centric je hiermee kan helpen.
Onze oplossing
Gerelateerde artikelen
AI voor een drempelvrije overheid
Digital transformation Public
Ons contact met de overheid verloopt steeds vaker online, via websites, ‘mijn-omgevingen’, apps en social ...
Open source biedt kansen, organiseer het goed
Common Ground Public
Met Common Ground werken gemeenten en leveranciers samen aan een nieuwe informatievoorziening. Ze volgen ...