Digital transformation

Werkplekbeheer: geef medewerkers de controle over hun eigen digitale werkplek

18 September 2023 - 3 minuten leestijd
Artikel door Redactie Insights

Door onder andere digitalisering, toenemende zelfredzaamheid van medewerkers en plaatsonafhankelijk werken, nemen medewerkers steeds vaker de controle van het werkplekbeheer over. In dit artikel lees je welke voordelen dit oplevert en wat de uitdagingen en succesfactoren zijn.

In het verleden werd het beheer van IT-werkplekken voornamelijk uitgevoerd door IT-afdelingen. Gebruikers moesten vaak wachten op ondersteuning, zoals het installeren van software, het aanpassen van instellingen en het oplossen van kleine problemen. Deze dynamiek is aan het verschuiven. Gebruikers worden nu uitgerust met intuïtieve tools en self-service-portals die hen in staat stellen onafhankelijk actie te ondernemen. Deze verschuiving wordt aangewakkerd door de toenemende digitalisering en de wens naar meer controle over wanneer en op welke manier zij worden ondersteund. Gebruikers beseffen dat ze, met de juiste middelen en begeleiding, zelfstandig kunnen handelen en niet langer voor elk verzoek afhankelijk zijn van de IT-afdeling.

Insights-update

Ontvang nieuwe Insights maandelijks in je inbox.

Schrijf je in.

Voordelen van werkplekbeheer door werknemers

Deze verandering brengt aanzienlijke voordelen met zich mee. Gebruikers kunnen nu zelfstandig problemen oplossen en aanpassingen maken volgens hun individuele behoeften en werkstromen. Het proces omvat niet langer frustrerende wachttijden of afhankelijkheid van technische ondersteuning. Deze autonomie leidt tot een gevoel van empowerment bij gebruikers, waardoor ze in staat zijn hun werk efficiënter uit te voeren en meer betrokken zijn bij het vormgeven van hun digitale omgeving. Bovendien profiteren organisaties van een merkbare afname van de werklast voor IT-afdelingen, aangezien veelvoorkomende taken nu door gebruikers zelf worden afgehandeld. IT-professionals kunnen zich zo concentreren op strategische initiatieven en complexere technische uitdagingen.

Deze ontwikkeling markeert niet alleen een verandering in IT-beheer, maar ook een verandering in de relatie tussen gebruikers en technologie. Het opent de deur naar een tijdperk waarin digitale empowerment een integraal onderdeel is van de werkcultuur.

Succesfactoren voor een digitale werkplek in zelfbeheer

Een sleutel tot het succes, is gebruikersbetrokkenheid. Het is belangrijk om een open communicatiekanaal te behouden, waar gebruikers hun ervaringen, suggesties en zorgen kunnen delen. Deze continue dialoog tussen de gebruikersorganisatie en IT-afdeling kan namelijk leiden tot verbeterde self-service-resources en een betere gebruikerservaring. Dit gezamenlijke proces draagt bij aan het ontwikkelen van een cultuur van samenwerking en groei. Houd altijd in gedachten dat self service een aanvulling is: gebruikers moeten altijd de mogelijkheid houden tot persoonlijk contact.

Uitdagingen van zelfbeheer van de digitale werkplek

De overgang naar meer zelfbeheer brengt ook uitdagingen met zich mee. Beveiliging en naleving zijn cruciaal, om ervoor te zorgen dat de juiste medewerker toegang krijgt tot de juiste systemen. Het goed inregelen van het changeproces is cruciaal om beveiligingsrisico’s te voorkomen. Wie krijgt toegang tot wat en wie moet wanneer toestemming geven?

Daarnaast speelt het overzichtelijk maken van het self-service-portal een belangrijke rol. Het succes van zelfbeheer valt of staat met de gebruiksvriendelijkheid van de oplossing. Die moet intuïtief zijn en geen vragen oproepen.

De toekomst van werkplekbeheer

De trend naar meer zelfredzaamheid bij ondersteuning van IT-werkplekken geeft aan dat de relatie tussen gebruikers en technologie verandert. Hierbij speelt ook het plaatsonafhankelijk werken en de aanwezigheid van meerdere generaties op de werkvloer een grote rol. Terwijl gebruikers meer controle krijgen over hun digitale omgeving, worden organisaties aangemoedigd te investeren in het bieden van de juiste tools, training en ondersteuning. Met de juiste balans tussen empowerment en begeleiding kunnen gebruikers zelfstandiger werken en organisaties profiteren van verbeterde efficiëntie en samenwerking in het digitale tijdperk.

Naarmate technologieën, zoals kunstmatige intelligentie en automatisering, zich verder ontwikkelen, zal de zelfredzaamheid van gebruikers toenemen. Voor nu is AI een goede ondersteuning, maar nog geen vervanging van het persoonlijk contact tussen gebruiker en IT-afdeling. Wel staan we aan de vooravond van een tijdperk waarin IT-werkplekken naadloos kunnen worden aangepast aan individuele behoeften, zonder tussenkomst van derden. We krijgen ongetwijfeld nog te maken met de nodige uitdagingen, maar één ding staat vast: de toekomst biedt veelbelovende mogelijkheden om de efficiëntie en effectiviteit van digitale werkplekken te verbeteren.

Ontdek hoe Centric je hiermee kan helpen.
Onze oplossing.
Gerelateerde artikelen
Servicedesk maakt zichzelf overbodig
Digital transformation
Bij een traditionele IT-servicedesk wachten de medewerkers op een belletje of mailtje van klanten die met ...
Zorg dat medewerkers die tool omarmen
Digital transformation
Maar liefst vijftig procent kijkt liever de kat uit de boom. Logisch, toch? Want waarom zou je een oploss ...
5 werkplekontwikkelingen in de cloud
Cloud
De vijf belangrijke werkplekontwikkelingen waarmee we in het huidige SaaS-tijdperk te maken hebben.