Common Ground

Geschikte vraagstukken voor Common Ground

29 Maart 2023 - 3 minuten leestijd
Artikel door Eddy Van De Werken

Als Centric werken we mee aan de invulling en de realisatie van Common Ground. We passen de principes ervan steeds meer toe in onze software, omdat we de uitgangspunten van Common Ground onderschrijven. Maar ik zou de vraag ook eens andersom willen stellen, aan gemeenten. Waar hebben jullie behoefte aan?

Uitleg Common Ground

Wat is Common Ground?

Gemeenten en hun IT-partners bouwen samen aan een moderne gemeentelijke informatievoorziening. Hiermee kunnen gemeenten onder meer veilig en gemakkelijk gegevens uitwisselen, waarmee zij hun dienstverlening en bedrijfsvoering verbeteren.

Common Ground gaat over grote en kleine oplossingen waarmee je snel resultaat kunt behalen: het optimaliseren van de informatiehuishouding door middel van het toepassen van standaarden. Met als resultaat IT-componenten die bijdragen aan de oplossing van een actueel vraagstuk van een gemeente. Dat kan van alles zijn, van het automatisch bevragen van een basisregistratie zodat je die gegevens in je processen kunt gebruiken, tot een concrete toepassing voor een prangend vraagstuk. Het is belangrijk dat de componenten die worden ontwikkeld, echt aansluiten bij een gemeentelijke vraag. Dat ze bijdragen aan een nieuwe oplossing. Dat we dus niet veranderen om het veranderen, maar dat we iets bouwen dat een oplossing biedt voor een probleem waar nu nog geen of geen goede oplossing voor is.

Insights-update

Ontvang nieuwe Insights maandelijks in je inbox.

Schrijf je in.

Gemeenten hebben te maken met complexe vraagstukken, onder meer op het gebied van datagedreven werken, de woningbouw, de energietransitie en de vluchtelingenproblematiek. De uitwisseling van informatie kan een enorme bijdrage leveren aan het oplossen van deze vraagstukken. Daar kunnen de principes van Common Ground het verschil maken. Die kennis van wat technologie kan, kunnen wij inbrengen. Maar de vraag, de formulering van de behoefte, komt van gemeenten. Zij weten als geen ander waar zij zelf behoefte aan hebben.

Position paper

Ons perspectief op Common Ground.

Download hier.

Daarom doe ik een oproep: laat ons weten waar wij kunnen helpen. Laten we samen een vraagstuk verkennen. Waar loopt een gemeente tegenaan, met welke partijen wordt voor dit vraagstuk samengewerkt of is samenwerking nodig? Uit welke organisatorische en digitale componenten kan een oplossing bestaan? Deze verkenning doen wij graag samen met gemeenten. Gemeenten weten immers zelf het beste waar zij behoefte aan hebben. Laat maar horen!

Ontdek hoe Centric je hiermee kan helpen
Onze oplossing
Gerelateerde artikelen
Risico’s en kansen van Common Ground
Common Ground Public
Centric bouwt samen met gemeenten aan Common Ground. De lessons learned hebben we gebundeld in een vernie ...
Alleen samen maken we Common Ground tot een succes
Common Ground Public
Common Ground wordt concreter, nu het in een programma is ondergebracht. Maar laten we het alsjeblieft we ...