Common Ground

Nieuwe standaard? Geef de oude een vervaldatum!

7 Juni 2023 - 2 minuten leestijd
Artikel door Eddy Van De Werken

Een dringend advies uit de praktijk: bepaal bij het vaststellen van een nieuwe standaard wanneer de huidige standaard niet meer gebruikt mag worden. Dat scheelt veel tijd en beheerkosten voor gemeenten (en bedrijven).

Uitleg Common Ground

Wat is Common Ground?

Gemeenten en hun IT-partners bouwen samen aan een moderne gemeentelijke informatievoorziening. Hiermee kunnen gemeenten onder meer veilig en gemakkelijk gegevens uitwisselen, waarmee zij hun dienstverlening en bedrijfsvoering verbeteren.

Gemeenten en de VNG werken aan nieuwe standaarden, die helpen bij het realiseren van Common Ground. Een aantal is inmiddels vastgesteld, zoals de API’s voor zaakgericht werken en de API’s van Haal Centraal. Deze worden nu naast de al bestaande standaarden gebruikt. Gevolg: er moeten twee standaarden worden ondersteund. In het kader van kostenbeheersing en het beperken van de complexiteit van het gemeentelijke informatielandschap, is het zinvol om niet te lang twee standaarden te beheren. Stel meteen vast wanneer de bestaande standaard uitgefaseerd moet zijn.

Insights-update

Ontvang nieuwe Insights maandelijks in je inbox.

Schrijf je in.

Het vervangen van de bestaande door de nieuwe standaard heeft natuurlijk tijd nodig. Hoeveel tijd hangt af van de specifieke situatie. Als direct bij het vaststellen van de nieuwe standaard wordt bepaald wanneer de bestaande uitgefaseerd moet zijn, kunnen gemeenten daarop plannen. Er zijn heel concrete voorbeelden. Kijk bijvoorbeeld naar het berichtenverkeer voor de Jeugdwet en de Wmo. Als daar een nieuwe berichtenstandaard komt, dan vervangt die direct de bestaande versie. Dit is technisch gezien eenvoudiger dan bij de genoemde API’s. De complexiteit bij API’s is groter, maar dat is geen argument om de bestaande standaarden tot in lengte van dagen te laten bestaan. Vervangen kan heel goed, mits er een reële overgangstermijn wordt afgesproken.

DOWNLOAD.

Zo kijkt Centric naar Common Ground.

Lees het Position Paper.

Die einddatum is geen overbodige luxe, maar noodzakelijk om ervoor te zorgen dat te vervangen standaarden ook echt niet meer gebruikt worden. We kennen veel voorbeelden waarin oud en nieuw lange tijd naast elkaar bestaan. Zo worden nog steeds vorige versies van StUF-standaarden gebruikt. Dit leidt tot onnodige complexiteit en toenemende kosten voor gemeenten. In ons position paper over Common Ground pleiten we daarom voor het geven van een vervaldatum aan de te vervangen standaarden, bij het vaststellen van nieuwe standaarden. Werken aan een nieuw gemeentelijk informatielandschap gaat immers niet alleen om het maken van nieuwe dingen, maar ook om afscheid nemen van wat vervangen wordt.

Ontdek hoe Centric je hiermee kan helpen
Onze oplossing
Gerelateerde artikelen
Alleen samen maken we Common Ground tot een succes
Common Ground Public
Common Ground wordt concreter, nu het in een programma is ondergebracht. Maar laten we het alsjeblieft we ...