Artificial intelligence

Waarom Centric met een eigen AI-model experimenteert

13 Maart 2024 - 4 minuten leestijd
Artikel door Razo Van Berkel

Het is de motor achter AI-toepassingen zoals ChatGPT: een taalmodel. Eén probleem: bij een bedrijf als OpenAI kun je niet onder de motorkap kijken. Daarom werkt Centric aan een eigen taalmodel dat transparanter is en rekening houdt met onder meer privacy en informatieveiligheid. Wat is een taalmodel? En wat kan Centric ermee?

De ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie gaan razendsnel. Wie heeft er sinds de lancering vorig jaar nog geen gesprekje gevoerd met ChatGPT, de chatbot waarmee het Amerikaanse bedrijf OpenAI in rap tempo de digitale wereld verovert? Intussen zit de concurrentie allesbehalve stil: ook bijvoorbeeld Google (met Gemini) en Anthropic (Claude) zetten grote stappen op het vlak van AI.

Achter deze AI-technologie schuilen zelflerende taalmodellen die zeer effectief zijn in tal van toepassingen, van contentcreatie tot de ontwikkeling van digitale assistenten. Wat is dat eigenlijk, een taalmodel?

INSIGHTS-UPDATE

Ontvang nieuwe Insights maandelijks in je inbox.

Schrijf je in.

Voorspelmodel

Een taalmodel is een geavanceerd computerprogramma dat is getraind met een enorme hoeveelheid data om menselijke taal te begrijpen en te gebruiken. Het gebruikt daarvoor neurale netwerken en algoritmen om complexe patronen in taal te ontdekken. Die patronen worden vervolgens gebruikt om de waarschijnlijkheid van woorden of zinnen in natuurlijke taal te voorspellen. Een taalmodel is dus eigenlijk een ‘voorspelmodel’.

Zo’n model neemt geschreven tekst als input en genereert vervolgens begrijpelijke tekst als output. Er zijn ook multimodale modellen met een vergelijkbare architectuur, die bijvoorbeeld afbeeldingen kunnen begrijpen en genereren. Vandaar de vaak gehoorde term 'generatieve AI'.

Goed te gebruiken in applicaties

Taalmodellen worden gebruikt voor een breed scala aan toepassingen, zoals vragen beantwoorden, samenvattingen genereren, vertalen, content schrijven en als basis voor digitale assistenten.

Een taalmodel is daardoor heel goed achter de schermen in applicaties te gebruiken. Zo hebben wij bij Centric al diverse prototypes van applicaties ontwikkeld die beschikken over een AI-koppeling op basis van een application programming interface of API.

Als guiding partner in het digitale tijdperk omarmt Centric de mogelijkheden van nieuwe technologie in de oplossingen die we ontwikkelen voor onze klanten. Ook kunstmatige intelligentie zal daarin een rol gaan spelen. Maar wel op een doordachte, verantwoorde manier. Aan de huidige generatie AI kleven namelijk een aantal bezwaren.

Méér data niet altijd beter

Zoals veel nieuwe technologie heeft ook deze een keerzijde, zeker in het begin. De huidige taalmodellen zijn bijvoorbeeld flinke dataslurpers en soms blijkt data achteraf onwettig te zijn gebruikt. Er zijn om die reden al meerdere copyrightrechtszaken aangespannen tegen het bedrijf achter ChatGPT, OpenAI. Verder is er nog weinig bekend over de gebruikte data, architectuur en technieken bij de nieuwere aanwinsten binnen de GPT-familie van taalmodellen.

Bij het trainen en implementeren van AI hoort nou eenmaal het verzamelen en verwerken van data. En online is er veel data verkrijgbaar. Maar dat data beschikbaar is, betekent niet dat je die zomaar mag gebruiken voor het bouwen van commerciële producten. Vaak is er sprake van intellectueel eigendom of zijn er licenties aan verbonden.

Daarnaast geldt: méér data is niet altijd beter. Niet alle gegevens zijn even relevant of bruikbaar voor de beoogde toepassing. Het model leert van de data die je erin stopt en deze input is nooit helemaal onpartijdig. Als je daar geen rekening mee houdt, is je AI-model dat dus ook niet.

Een domeinspecifiek taalmodel

Daar komt bij dat ChatGPT een zogenaamde ‘generieke assistent’ is, ontworpen om een breed scala aan taken en functies uit te voeren, zonder zich ergens in te specialiseren. Zo’n generieke assistent leent zich niet goed voor heel specifieke toepassingen, terwijl we bij Centric juist klanten in specifieke domeinen bedienen, zoals gemeenten, transportbedrijven en retailers.

Om al deze redenen is Centric begonnen aan de ontwikkeling van een eigen, domeinspecifiek taalmodel. Dit biedt controle en inzicht over het gehele systeem, van data en training tot output. Hiermee kunnen we onze klanten garanderen dat onze AI op een verantwoorde manier getraind is met data gericht op een specifiek aandachtsgebied, bijvoorbeeld als basis voor een virtuele ambtenaar die gemeenten kunnen inzetten in hun dienstverlening aan burgers.

Centric heeft expertise in huis op het vlak van de privacywetgeving om privacy en dataveiligheid van klantgegevens te waarborgen. Doordat we eigen, afgeschermde en veilige ontwikkelomgevingen gebruiken, weten we zeker dat gevoelige data niet langs externe partijen gaat.

Verantwoorde AI

Terwijl de wereld de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie verkent, ziet ook Centric veel kansen in de doorontwikkeling en toepassing ervan in vernieuwende oplossingen die waarde toevoegen voor onze klanten.

Voorop staat dat we daarbij een aanpak hanteren die rekening houdt met wet- en regelgeving, data-eigendom, privacy en mogelijke valkuilen of kinderziekten die deze krachtige en veelbelovende technologie met zich meebrengt. Zo kunnen we allemaal profiteren van AI die niet alleen intelligent is, maar ook veilig en verantwoord.

ARTICLE.

Artificiële intelligentie: hoe zit het met wetgeving?

Lees meer.
Ontdek hoe Centric je hiermee kan helpen.
Onze oplossing.
Gerelateerde artikelen
Artificial intelligence: hoe zit het met wetgeving?
Artificial intelligence
In dit artikel lees je alles over Artificial Intelligence en wetgeving.
Een Nederlandse tegenhanger van ChatGPT: goed idee?
Artificial intelligence
TNO werkt aan een open Nederlands AI-model, als transparante tegenhanger van ChatGPT. AI-engineer Razo va ...
Voors & tegens: AI in de publieke dienstverlening
Artificial intelligence Public
Het toepassen van AI in de dienstverlening van gemeenten biedt aantrekkelijke voordelen, al kleven er ook ...