Artificial intelligence

Generatieve AI: het Maker Archetype en EU-regelgeving

28 Mei 2024 - 3 minuten leestijd
Artikel door Serena De Pater En Razo Van Berkel

In maart 2024 heeft het Europees Parlement de Europese AI-wet aangenomen. Deze wet is gericht op het reguleren van de ontwikkeling, de toepassing en het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) binnen de Europese Unie. Het richt zich op het waarborgen van Europese waarden en het creëren van een kader voor betrouwbare AI-ontwikkeling en -implementatie.

Op het moment van publicatie van dit Insights-artikel is de EU AI Act gepubliceerd, maar nog niet volledig aangenomen. Lees de volgende webpagina voor een overzicht van de belangrijkste data die relevant zijn voor de implementatie van de AI Act: AI Act Implementatie: Timelines & Next steps | EU Artificial Intelligence Act. Als je op de hoogte wilt blijven van belangrijke updates van de wet en de implementatie ervan, schrijf je dan in voor de EU AI Act nieuwsbrief.

We hebben een serie van drie artikelen gemaakt die zich richten op een bijzonder populair type AI, namelijk generatieve AI. Het eerste artikel vind je hier, het tweede artikel hier. Dit derde en laatste artikel gaat over het Maker Archetype en EU-regelgeving.

ARTIKEL

Generatieve AI: het Taker Archetype en EU-regelgeving

Lees meer.

Generatieve AI

Generatieve AI, kort voor generative Artificial Intelligence, is een type AI dat nieuwe gegevens, tekst, afbeeldingen, muziek of zelfs computercode kan helpen schrijven. Met andere woorden, generatieve AI kan leren van bestaande inhoud en die kennis gebruiken om geheel nieuwe dingen te genereren. Voorbeelden van bekende generatieve AI-toepassingen zijn ChatGPT en Midjourney. Organisaties kunnen hun gebruik van generatieve AI optimaliseren door eerst een strategische aanpak te definiëren die is afgestemd op hun specifieke behoeften en vereisten. Dit houdt in dat je moet beslissen of je toegang wilt huren tot bestaande AI-modellen, vooraf getrainde AI-modellen wilt kopen met enkele aanpassingsopties of je eigen AI-modellen wilt bouwen vanaf nul. Er zijn drie archetypes bij het bouwen van generatieve AI: Takers (zie eerste artikel), Shapers (zie tweede artikel) en Creators (of Makers).

ARTIKEL

Generatieve AI: het Shaper Archetype en EU-regelgeving

Lees meer.

Makers

Stel, je bent op zoek naar een nieuw huis, maar geen enkel huis in de buurt is gebouwd zoals jij dat wilt. Wat is dan een verstandige beslissing? Koop een stuk grond en begin met het bouwen van je eigen huis (mits je genoeg geld hebt natuurlijk). We zien hetzelfde in de zich steeds verder ontwikkelende wereld van AI. Misschien heb je een AI-oplossing nodig die zo specifiek is dat geen enkele andere bestaande oplossing aan je behoeften voldoet. Of je hebt absolute controle nodig over het hele proces en de architectuur. Dan kun je je eigen model bouwen en ben je een Maker.

Je eigen model maken houdt in dat je het vanaf nul opbouwt met direct beschikbare gereedschappen - vergelijkbaar met hoe hout en bakstenen worden gebruikt bij het bouwen van een huis. Dit betekent dat je alle vrijheid hebt op het gebied van modelarchitectuur en trainingstechnieken, perfect afgestemd op jouw behoeften. Het maken van je eigen model betekent ook dat je alle gegevens moet aanleveren voor het trainen, testen en evalueren van het model. Het aanleveren van deze gegevens is erg arbeidsintensief, vooral voor grote en krachtige modellen die enorme hoeveelheden gegevens nodig hebben.

Er wordt bijvoorbeeld beweerd dat het nieuwste taalmodel van Meta AI (Llama3) getraind is op meer dan 15 biljoen tokens*. Ja, dat is 15 met 12 nullen, of 15.000.000.000.000. Dit komt overeen met de lengte van ongeveer 5 miljoen bijbels! Zoveel gegevens zijn moeilijk te verzamelen en op te schonen, maar je kunt vooraf samengestelde datasets gebruiken.

Op het internet staan veel open-source datasets, waarvan je sommige kunt gebruiken voor commerciële toepassingen. Het is belangrijk om de intellectuele eigendomsrechten van datasets te controleren, want er zijn talloze voorbeelden van rechtszaken tegen organisaties over het ongeoorloofd gebruik van hun gegevens. Een van de bekendste spelers in de AI-industrie, OpenAI, wordt ook geconfronteerd met meerdere rechtszaken tegen hen en hun partners, waaronder Microsoft. Het scrapen van content om datasets te genereren kan een schending zijn van auteursrechten of intellectuele eigendomsrechten, vooral als de content afkomstig is van beschermde bronnen. Zelfs als de inhoud publiek beschikbaar is, blijft het schrapen ervan voor commercieel gebruik beperkt.

* Een token vertegenwoordigt een basiseenheid van tekens. Het kan een enkel karakter, een woord of zelfs interpunctie zijn.

Hoewel er vooraf samengestelde datasets beschikbaar zijn, moet je voorzichtig zijn met intellectuele eigendomsrechten en het schrapen van inhoud voor commercieel gebruik vermijden.

Verantwoord gebruik (onaanvaardbaar risico)

Volgens de AI-wet van de EU worden AI-modellen ingedeeld in categorieën op basis van risico. Een van deze categorieën is onaanvaardbaar risico. Volgens Artikel 5: Verboden Artificiële Intelligentiepraktijken is het verboden AI-modellen in de categorie onaanvaardbaar risico te publiceren of te gebruiken. Het gebruik ervan wordt beschouwd als een duidelijke bedreiging voor de veiligheid, het levensonderhoud en de rechten van mensen. Dus als je een nieuw AI-model maakt, zorg er dan voor dat je model niet in de categorie onaanvaardbaar risico valt.

Als je op de hoogte wilt blijven van belangrijke updates van de wet en de implementatie ervan, schrijf je dan in voor de EU AI Act nieuwsbrief. De AI Act Explorer wordt aangeboden door het Future of Life Institute en is niet verbonden aan de Europese Unie.

Om te bepalen of je een nemer, vormer of maker bent, moet je het voorgestelde gebruik van het AI-model evalueren. Hier volgen enkele voorbeeldvragen om te bepalen welk archetype je moet kiezen:

  1. Hebben we de nodige expertise om AI-modellen te ontwikkelen of aan te passen?
  2. Is er een bestaand product dat al/voldoende voldoet aan onze behoeften?
  3. Wat is ons budget voor AI-implementatie?
  4. Hoe belangrijk is de behoefte aan maatwerk voor onze applicatie, ons bedrijf of onze processen?
  5. Wat zijn onze strategische doelen met AI?
INSIGHTS-UPDATE

Ontvang nieuwe Insights maandelijks in je inbox.

Schrijf je in.
Ontdek hoe Centric je hiermee kan helpen.
Onze oplossing.
Gerelateerde artikelen
Generatieve AI: het Taker Archetype en EU-regelgeving
Cybersecurity Artificial intelligence
In dit artikel lees je over de Artificial Intelligence Act en de impact ervan op generatieve AI.
Generatieve AI: het Shaper Archetype en EU-regelgeving
Artificial intelligence Cybersecurity Finance Public Logistic Retail
In dit artikel lees je over de Artificial Intelligence Act en de impact ervan op de Shaper Archetype.
Hack attack: social engineering op de luchthaven
Cybersecurity
Als er genoeg op het spel staat, gaan hackers tot het uiterste. Lees dit fictieve, maar realistische vers ...