Digital transformation

Blockchain en registratie ongeboren vrucht

8 Juli 2021 - 5 minuten leestijd
Artikel door Robert Vogelezang

Blockchain kan worden ingezet om gemeenten te helpen data rondom de registratie ongeboren vrucht met elkaar te delen, waarmee onjuiste registratie kan worden voorkomen. Dat is de uitkomst van een Proof of Concept (PoC) die Centric heeft uitgevoerd. Ben van Lier (directeur strategie & informatie bij Centric) en Jan van den Bosch (businessdevelopmentmanager bij Centric) vertellen over het nut van dit soort projecten in het algemeen, de blockchain en, natuurlijk, de lessons learned.

Waar moet ik aan denken bij registratie ongeboren vrucht?

Van den Bosch: “Als je ongehuwd bent en je partner is zwanger, is het belangrijk een erkenning ongeboren vrucht te doen. Op die manier heb je op het moment dat het kind wordt geboren direct een familierechtelijke band met het kind en kun je ook het gezag aanvragen. Die erkenning kun je nu bij iedere gemeente doen, maar gemeenten kunnen die informatie niet met elkaar delen, omdat de registers van de Burgerlijke stand niet gekoppeld zijn. Het gaat hier dus eigenlijk, plat gezegd, om stand alone-informatie van gemeenten. Stel nou dat toekomstige ouders uit Amsterdam een erkenning ongeboren vrucht hebben laten opmaken bij de gemeente Amsterdam, en dat de bevalling plaatsvindt in het ziekenhuis in Apeldoorn. Als de ouders de gegevens van die registratie niet bij zich hebben, en de ambtenaar van de gemeente vraagt er niet naar, dan kan het zijn dat er een geboorteakte wordt opgemaakt zonder dat de vader direct een juridische band heeft met het kind. Voor zowel gemeenten als burgers is dit geen wenselijke situatie – je wilt die informatie delen en direct kunnen gebruiken. En juist dat kunnen we op dit moment niet vormgeven met bestaande oplossingen binnen ons vakgebied.”

Welke rol kan blockchain hierin spelen? Op welke manier draagt de technologie bij aan het delen van die informatie?

Van Lier: “De overheid heeft in de afgelopen decennia al meerdere pogingen ondernomen om de basisregistratie personen (BRP), die nu in 352 gemeenten staan, te centraliseren, zodat de persoonsgegevens van burgers vanuit één plek bijgehouden kunnen worden. Dit is tot op heden niet gelukt. Om er toch voor te zorgen dat die informatie wordt gedeeld, moet je proeven doen. Met blockchain-technologie kunnen we die proeven voor het eerst uitvoeren, zonder dat we daarvoor de centrale overheid nodig hebben om een centrale partij op te richten. Met deze technologie heb je namelijk geen centrale voorziening nodig om al die gemeenten met elkaar – én met derde partijen – te laten communiceren.”

Wat wordt onder blockchain verstaan?

Van Lier: “Blockchain-technologie is het feit dat daar waar machines zijn, deze machines met elkaar, via algoritmes en software, in netwerken kunnen communiceren en interacteren. Denk bij machines aan bijvoorbeeld computers, laptops, smartphones, maar ook aan auto’s, windturbines, wasmachines of MRI-scanners in ziekenhuizen. Die communicatie en interactie tussen deze machines vindt plaats in de vorm van het uitwisselen van berichten tussen deze apparaten, zonder tussenkomst van een derde of centrale partij.”

Insights-update

Ontvang nieuwe Insights maandelijks in je inbox.

Schrijf je in.

Hoe belangrijk is blockchain op dit moment?

Van den Bosch: “Ook het Ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoekt dit soort nieuwe technologieën nu. Het is dus van groot belang dat wij hier als Centric mee bezig zijn. Wij willen een goede gesprekspartner zijn voor de landelijke en lokale overheden op het gebied van wereldwijde technologische ontwikkelingen en het toepassen ervan.”

Van Lier: “Als je internationaal kijkt, is het opvallend dat de toepassing van de technologie onder de radar plaatsvindt. Iedereen praat over Bitcoin en smart contracts, maar er zijn maar heel weinig partijen in Nederland die momenteel kijken naar de toepassing van de fundamenten van dit soort technologieën op grote schaal. China bijvoorbeeld, is daar wel al mee bezig. Zij hebben een eigen blockchainservicenetwerk opgebouwd en zijn internationaal de leidende factor van de Blockchain of Things (BoT). Dit is een programma binnen de International Telecommunication Union dat streeft naar standaardisatie van communicatie tussen apparaten en producten voor bijvoorbeeld smart cities: steden waarbij informatietechnologie en het Internet of Things worden gebruikt voor het beheer en bestuur.”

Welke les kunnen we trekken uit de PoC?

Van Lier: “Onder andere dat het heel belangrijk is de techniek, het theoretische onderzoek, in combinatie te zien met dat waar in de praktijk vraag naar is. Met de PoC kwamen die elementen bij elkaar. Dan krijg je per definitie innovatie: we hebben technologie maar nog geen probleem en we hebben een probleem maar nog geen technologie. Die twee aspecten of lagen moet je als het ware over elkaar heen leggen. Je kunt tot in oneindigheid praten over blockchain, maar pas op het moment dat je het maakt, op het moment dat je het toepast op een bestaande technologische wereld, zie je wat er gebeurt.”

Van den Bosch: “Dit project is een combinatie van mensen met verstand van Burgerzaken en Burgerlijke stand en mensen met kennis van blockchain. Dat zijn eigenlijk die lagen waar Ben naar verwijst, die met elkaar moeten gaan samenwerken om te kijken: kunnen we elkaar vinden?”

Als je niet weet wat er op technologisch vlak speelt, kun je er ook niet over praten

‐ Ben van Lier

IT-inzichten die je niet mag missen

Als eerste op de hoogte zijn van de laatste IT-ontwikkelingen? Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Hoe ver staan we nu af van een product?

Van Lier: “De vraag is: ís het een product? Of leveren wij straks een technologische mogelijkheid, waarin partijen met andere partijen kunnen samenwerken? Die samenwerking, die is van belang. Ik denk dat we technisch uitstekend in staat zijn om binnen bestaande groepen dit soort technologieën uit te proberen. Want de technologie is al verder dan menigeen denkt.”

Van den Bosch: “Wij leren door de technologie met de praktijk te verbinden en hiermee te experimenteren”.

Van Lier: “Uit onderzoek is gebleken dat er in Nederland maar weinig mensen zijn die iets weten van de technologie onder de blockchain. Wereldwijd zijn dat er vijf- tot zevenduizend. Dat is een probleem, want als je niet weet wat er op technologisch vlak speelt, kun je er ook niet over praten.”

Krijgt dit project een doorstart?

Van den Bosch: “We gaan vanuit deze eerste fase door om het verder te beproeven. Daarnaast gaan we aan de slag met vragen die tijdens het project naar boven zijn gekomen.”

Van Lier: “En daar heb je juist dit soort projecten voor nodig. Er zijn nog vragen die we moeten beantwoorden, zoals hoe verreken je zoiets en wat doet de buitenwereld straks als we hiermee doorgaan? Maar we hebben hoe dan ook een mooie eerste stap gezet op weg naar een concrete toepassing van blockchain.”

Achtergrond

De keuze voor het proces registratie ongeboren vrucht

Als Professor in Berlijn en Lector verbonden aan de Hogeschool Rotterdam onderzoekt Van Lier al een aantal jaar samen met studenten blockchaintechnologie, voornamelijk in relatie tot het (Industrial) Internet of Things en Cyber-Physical Systems (computersystemen waarin een mechanisme wordt bestuurd of bewaakt door computergebaseerde algoritmen – red.).

Ontdek hoe Centric je hiermee kan helpen
Onze oplossing
Gerelateerde artikelen
Wat is blockchain?
Digital transformation
Blockchain wordt in de media nog weleens ‘de grootste innovatie sinds het internet’ genoemd. Maar wat is ...
De blockchain: waar blijft Europa?
Digital transformation
China en de Verenigde Staten zijn koplopers als het gaat om blockchaintechnologie. Zo heeft de Chinese me ...
Blockchaintransparatie kans voor overheid?
Digital transformation Public
In 2020 publiceerde accountants- en adviesorganisatie BDO een onderzoeksrapport (uitgevoerd door Publicum ...