Data science

Data-science per sector verschillend

5 November 2021 - 5 minuten leestijd
Artikel door Redactie Insights

De toepassingen van data science zijn bruikbaar in veel branches. Organisaties stellen hun prioriteiten voor het komend jaar met name op het gebied van procesoptimalisatie, voorraadbeheer, voorspellen van sentimenten in hun markt, verbeteren van controle op compliancy en reductie van werkdruk die daarbij komt kijken. Elke sector heeft zo zijn eigen prioriteiten. Dit is de uitkomst van het onderzoek van Centric en Markteffect naar het onderzoeksveld data science en de toepassing hiervan.

Transport en logistiek

In de transport en logistieksector ziet 43% van de organisaties vooral in het optimaliseren van het voorraadbeheer een rol weggelegd voor de toepassing van data science. Ze zien het voordeel bij het minimaliseren van de voorraad, waardoor ze meer kunnen investeren in bijvoorbeeld materialen. Verder zien zij de toegevoegde waarde van toepassingen die de route- en transportplanningen optimaliseren. Hierbij kun je denken aan algoritmes die real-time de route aanpassen op basis van verwachte verkeersdrukte op de route. Maar ook de bezorging kan efficiënter door op drukke plekken met weinig parkeergelegenheid, te sturen naar beschikbare parkeerlocaties in de buurt van meerdere adressen. Dat voorkomt rondjes rijden en daardoor vertraging van de bezorging.

Insights-update

Ontvang nieuwe Insights maandelijks in je inbox.

Schrijf je in.

In de logistieke sector zien bedrijven voordeel bij het minimaliseren van de voorraad, waardoor ze meer kunnen investeren in bijvoorbeeld materialen.

Finance

Voor 69% van de organisaties in de financiële dienstverlening ligt de prioriteit van data science vooral bij het verbeteren van de controle op compliancy. Het ‘inbouwen’ van automatische stappen in systemen helpt bijvoorbeeld om dossiers te controleren. Maar ook als het gaat om compliancy van bijvoorbeeld ISO-certificering, zien zij een toepassing voor data science bij de audit hiervan. Verder verwacht 54% van de financiële dienstverleners dat met het toepassen van data science risicoanalyses van bedrijfsprocessen beter te maken zijn. Dat zie je dan bijvoorbeeld terug in een betere voorspelling van de (financiële) gevolgen van projecten of een betere inschatting van de interne capaciteit en bezetting. Daarnaast ziet 35% van de organisaties dat data science veel werk uit handen kan nemen bij het melden van criminele transacties. Dat is een nu verantwoordelijkheid waarbij permanente alertheid van de organisatie wordt verwacht.

Het ‘inbouwen’ van automatische stappen in systemen helpt om dossiers te controleren.

Retail

In de retailsector richt 50% van de organisaties de pijlen het komend jaar op het voorspellen van marktsentimenten, als het om de toepassing van data science gaat. Met analyses op basis van onder meer economische cijfers, seizoensinvloeden en politieke gebeurtenissen, willen zij de ontwikkeling van de trends op de markten waarin zij actief zijn, inzichtelijker maken. Daarnaast zegt een derde van de retailers hun inkoop af te stemmen op die trends om zo hun voorraad te optimaliseren. Een even grote groep zegt dat toepassing van data science hen gaat helpen bij zaken die samenhangen met het product zelf of het type klant. Dan gaat het bijvoorbeeld om upsell (welke artikelen kan ik aanvullend aan het product verkopen?) of het optimaliseren van de prijs van een product (kan ik de prijs voor een product variëren, afhankelijk van de klant?).

50% van de retailorganisaties richt de pijlen het komend jaar op het voorspellen van marktsentimenten.

Overheid

Een derde van de overheidsinstellingen geeft het komend jaar de meeste prioriteit aan het reduceren van de werkdruk die komt kijken bij de controle van audits en compliancy van werkprocessen. Door de toepassing van data science kunnen zij bijvoorbeeld de naleving van wettelijke termijnen bewaken of kan het bijdragen aan het detecteren van fraude. Het proces willen zij efficiënter maken door informatiesystemen aan elkaar te koppelen en automatische controles in het systeem in te bouwen. Voor 20% van de overheden is ook het optimaliseren van ruimtelijke ordening een punt van aandacht. Door bijvoorbeeld het vastleggen en ontsluiten van data over gemeentelijk vastgoed en geo-informatie, verwachten zij het proces van ruimtelijke ordening te kunnen verbeteren.

Door de toepassing van data science kunnen overheden de naleving van wettelijke termijnen bewaken. Ook kan het bijdragen aan het detecteren van fraude.

Meer lezen over de uitkomsten van het onderzoek over data science? Download dan het data science-trendrapport. De inzichten in dit rapport zijn onder andere gebaseerd op onderzoek dat Markteffect voor Centric uitvoerde naar de rol die data science speelt binnen, onder andere, de sectoren overheid, transport & logistiek, financiële dienstverlening en retail.

Trendrapport

Verschillende redenen om data science in te zetten

Download hier
Ontdek hoe Centric je hiermee kan helpen
Onze oplossing
Gerelateerde artikelen
Data science moet vooral de efficiency vergroten
Data science
Dat data science een veelbelovend onderzoeksveld is, staat buiten kijf. Maar wat is nu precies het doel e ...
Merendeel organisaties besteedt data science uit
Data science
De doelstellingen en toepassingen van data science hebben de meeste organisaties wel aardig op het netvli ...
Waarom data science verder gaat dan Business Intelligence, maar niet zonder kan
Data science
Business Intelligence-analisten zijn al jaren met data in de weer. Sinds de opkomst van Data Science kunn ...