HR 4.0

Verzeker de zzp’er ook verplicht bij het UWV

28 Maart 2023 - 3 minuten leestijd
Artikel door Reintjan Weeber

De minister van Sociale Zaken probeert, inmiddels al vier kabinetten lang, het werken als Zelfstandige Zonder Personeel (zzp) te ontmoedigen. Of zelfs te verbieden. Dit laatste vooral op basis van het vage begrip schijnzelfstandige. De huidige minister, Van Gennip (CDA), gaat zelfs zover dat zij stelt dat wat haar betreft elke zzp’er mogelijk schijnzelfstandig is. Zonder daarbij een heldere definitie te geven van wat die schijnzelfstandigheid dan inhoudt. De norm wordt simpelweg gesteld op een vast dienstverband. En geen vast dienstverband is niet solidair. Zelfstandigen zijn in de ogen van de minister dus vooral egoïsten? Dat is nogal een stelling!

Komt er dan een duidelijke definitie van schijnzelfstandigheid om het ‘probleem’ op te lossen? Nee, de minister wil het begrip gezag, een toetsingsonderdeel van de definitie van de arbeidsovereenkomst als benoemd in BW7:610, heel specifiek maken en dit toevoegen aan de arbeidswet. Volgens de minister val je direct onder gezag als je vast werk doet. En zo is een totaalverbod op zelfstandigheid heel dichtbij. Maar alleen de schijnconstructies moesten toch uitgebannen worden? En het gaat toch over solidariteit?

Precies! Veel zelfstandigen zijn niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, bouwen geen pensioen op en betalen minder belasting over hun inkomen dan werknemers. Terwijl de kosten van langdurige arbeidsongeschiktheid of een laag inkomen na de AOW-gerechtigde leeftijd wel voor een groot deel bij de maatschappij gelegd worden. En dat is niet solidair. En dat is dus het probleem.

Maar wie gaat er ook alweer over regelgeving rondom het socialezekerheidsstelsel en de belastingen?

Insights-update

Ontvang nieuwe Insights maandelijks in je inbox.

Schrijf je in.

Sociale zekerheid

Dat veel zelfstandigen geen verzekering hebben tegen arbeidsongeschiktheid is vooral te danken aan het feit dat zij zich niet kunnen aansluiten bij het collectief, zoals dit er wel is voor werknemers: het UWV. Zelfstandigen kunnen zich enkel, tegen veelal zeer hoge kosten, verzekeren bij commerciële partijen. En vaak maar zeer beperkt of tegen ridicule voorwaarden. Rook je als zzp’er? Dan is het sowieso vrijwel onmogelijk een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Nu is roken ongezond, maar het is wel vreemd dat in het collectief geregelde socialezekerheidsstelsel voor werknemers dit geen enkel probleem oplevert. Waarom dan zzp’ers geen toegang geven tot het collectieve socialezekerheidsstelsel? Of beter, sluit iedere werkende, werknemer, zzp’er of anderszins, verplicht aan op het collectieve zekerheidsstelsel.

En pensioenopbouw? De kosten voor pensioenopbouw zijn voor zelfstandigen geen ondernemingskosten. Zij mogen dit dus niet in mindering brengen op de belastbare winst. En de betaalde premie voor pensioenopbouw is in de inkomstenbelasting maar deels aftrekbaar. Terwijl een werkgever die het grootste deel van de pensioenpremie van zijn werknemers betaalt dit wel geheel als bedrijfskosten mag aftrekken. Waarom trekt de overheid hierin geen gelijke lijn?

'Niet de zelfstandige, maar de overheid ondermijnt de solidariteit!’

Belastingdiscriminatie

Is het niet raar dat een zzp’er die een belastbare winst maakt van 30.000 euro hier in 2022 ongeveer 30 euro belasting over betaalt en een werknemer ruim 2.600 euro? Pure discriminatie naar de vorm waarin het uitvoeren van werkzaamheden wordt gegoten. Als het kabinet niet wil dat mensen steeds vaker hun werkzaamheden als zelfstandige gaan inrichten, dan is het zorgen voor een gelijk belastingspeelveld wel de eerste maatregel die het kabinet moet nemen.

Vrije keuze 

De heilloze weg van het ontmoedigen en verbieden van de vrije keuze van mensen om het verrichten van werkzaamheden in te richten naar eigen inzicht, gaat de solidariteit niet vergroten. Het kabinet moet het speelveld voor de sociale zekerheid, pensioenen en belasting voor alle werkenden gelijktrekken. Alleen dan kunnen keuzes voor bepaalde vormen door onder andere opdrachtgevers, werkgevers, opdrachtnemers en werknemers niet genomen worden op basis van andere motivaties dan de eigen wensen en keuzevrijheid.

Gerelateerde artikelen
Sparen is niet de verantwoordelijkheid van de werkgever
HR 4.0 Finance Public Logistic Retail
Sinds de invoering van het Individueel Keuzebudget kunnen de meeste ambtenaren zelf kiezen wanneer zij hu ...
Hogere WW-premie voor flexwerk leidt nauwelijks tot meer vaste arbeidscontracten
HR 4.0
De vorig jaar verhoogde WW-premie voor flexibele contracten beweegt werkgevers maar beperkt tot overstapp ...
Een overlijdensuitkering, hoe werkt dat ook alweer?
HR 4.0
Deze payrollcasus licht de regels toe die bij een overlijdensuitkering horen. Hoeveel moet en hoeveel mag ...