HR 4.0

Hogere WW-premie voor flexwerk leidt nauwelijks tot meer vaste arbeidscontracten

23 September 2021 - 3 minuten leestijd
Artikel door Reintjan Weeber

De vorig jaar verhoogde WW-premie voor flexibele contracten beweegt werkgevers maar beperkt tot overstappen op vaste contracten. Bovendien lijkt de onzekerheid vanwege corona nauwelijks van invloed op het wel of niet wijzigen van het aannamebeleid van werkgevers. Dat zijn de belangrijkste bevindingen van een inventarisatie naar de effecten van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) op de arbeidsmarkt door Centric en haar kennispartner 2Xplain.

De WAB, die begin 2020 werd ingevoerd, is bedoeld om werkgevers te stimuleren om meer werknemers een vast contract aan te bieden. De belangrijkste maatregel binnen de nieuwe wet is een fors hogere WW-premie voor tijdelijke en flexibele arbeidsovereenkomsten. Omgekeerd betalen werkgevers juist een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract. Het doel: meer vaste arbeidsovereenkomsten.

Uit een eerste peiling van Centric en 2Xplain onder vijftig respondenten blijkt dat iets minder dan één op de vijf werkgevers het aannamebeleid voor nieuwe werknemers heeft gewijzigd. Bij de bedrijven die hun beleid wijzigden valt op dat de omvang van het bedrijf hierbij geen rol lijkt te spelen: kleine werkgevers wijzigen hun beleid even weinig als grote.

Vooral in de retail, horeca en dienstverlening – sectoren die allemaal relatief hard getroffen zijn door de coronamaatregelen – blijkt de onzekerheid rondom corona van invloed op de bereidheid om het aannamebeleid te wijzigen. In deze sectoren werken traditiegetrouw ook relatief veel werknemers met flexibele arbeidsovereenkomsten.

Insights-update

Ontvang nieuwe Insights maandelijks in je inbox.

Schrijf je in.

‘Bedrijven willen flexibele schil behouden’

Binnen diverse productiesectoren, waar ook relatief vaak gewerkt wordt met tijdelijke en flexibele arbeidsovereenkomsten speelt onzekerheid rondom corona geen rol. Toch leidt de hogere WW-premie nauwelijks tot beleidswijziging. Een respondent uit deze hoek geeft daarbij ook aan: “Bedrijven willen een flexibele schil behouden”.

Van de respondenten op de peiling vanuit overheidswerkgevers wijzigde zelfs geen enkele organisatie het aannamebeleid na invoering van de WAB. Mogelijk komt dat doordat overheidswerkgevers geen WW-premie verschuldigd zijn en dus de financiële prikkel ontbreekt om meer en sneller vaste arbeidsovereenkomsten te sluiten.

Voor het trekken van harde conclusies is de eerste peiling naar de effecten van de invoering van de WAB te beperkt. Het kan een mooi uitgangspunt vormen voor nader onderzoek. Wel kan voorzichtig een balans worden opgemaakt: de premiedifferentiatie WW, met hoge premie voor tijdelijke en flexibele arbeidsovereenkomsten, lijkt slechts beperkt bij te dragen aan de doelstelling van de WAB: zorgen voor meer vaste arbeidsovereenkomsten.

In de door de coronamaatregelen zwaar getroffen sectoren retail en horeca werken veel scholieren en studenten. De vraag is of bedrijven in deze sectoren hun beleid zullen wijzigen na heropening. Aan de andere kant, zonder financiële prikkel lijkt er in het geheel geen bereidheid van werkgevers om meer en sneller vaste arbeidsovereenkomsten aan te bieden. In die zin doet de WAB, als één van de maatregelen uit een groter pakket, dus wel zijn werk.

Gerelateerde artikelen
Het nieuwe werken in een stroomversnelling
HR 4.0
Sinds de uitbraak van het coronavirus werkt bijna 50% van alle werknemers thuis. Het kabinet wordt daardo ...
Onboarding vanuit huis
HR 4.0
Een nieuwe baan beginnen is niet makkelijk. Je stapt in een nieuwe cultuur, leert nieuwe collega’s en nie ...
Voorkom naheffing op gedeclareerde thuiswerkvoorzieningen
HR 4.0
In deze Payroll Casus lichten we toe hoe om te gaan met gedeclareerde thuiswerkvoorzieningen als een mede ...