HR 4.0

Een overlijdensuitkering, hoe werkt dat ook alweer?

25 Oktober 2021 - 3 minuten leestijd
Artikel door Marcel De Dood & Reintjan Weeber

Deze payrollcasus licht de regels toe die bij een overlijdensuitkering horen. Hoeveel moet en hoeveel mag belastingvrij worden uitgekeerd en op welke rekening mag het worden overgemaakt?

“Het gaat heel slecht met papa, kun je meteen komen?” Het telefoontje dat Annabel al tijden vreesde, kwam vorige week. Meteen reed ze naar haar ouderlijk huis, ze was net op tijd om definitief afscheid te nemen van Bert, haar vader. Bert werd ziek vlak na zijn zestigste verjaardag. Daarna ging het snel. Er was geen genezing meer mogelijk, hij moest definitief stoppen met werken en zes maanden later is hij overleden.

De eerste week na zijn overlijden stond voor Annabel in het teken van rouw en praktische zaken rond de crematie. Nu is ze bezig met de administratie, al die zaken die geregeld moeten worden. Ze had er nooit bij stilgestaan. Gelukkig had Bert wel al zijn wachtwoorden opgeschreven.

Annabel belt met Berts werkgever, de gemeente waar ze zelf opgroeide. Op de HR-afdeling zijn ze nog steeds geschokt. Bert had er veertig jaar gewerkt! Het is zeker vijf jaar geleden dat er een overlijden op het werk was. Ze moesten zoeken naar het protocol en dat was flink verouderd, hoort ze van Max van HR. Met het protocol vertelt Max waar de nabestaanden recht op hebben, zoals op een overlijdensuitkering. Max wil weten op welke rekening die gestort moet worden. “Doe die van mij dan maar”, zegt Annabel.

Bij de mutaties van april krijgt Tim, de salarisadministrateur ook de mutatie voor de overlijdensuitkering. Omdat Tim zo’n mutatie niet iedere maand binnenkrijgt, zoekt hij alles grondig uit.

Insights-update

Ontvang nieuwe Insights maandelijks in je inbox.

Schrijf je in.

De overlijdensuitkering is vrijgesteld van belasting, als de uitkering maximaal drie maanden is. Dat weet Tim wel. Maar hoort de vakantietoeslag er nu bij of niet, sinds die in het Individueel Keuzebudget is ondergebracht? Daar was toch iets mee? En dat andere rekeningnummer, mag dat wel?

Voor de zekerheid stemt Tim het af met zijn leverancier. Die komt snel met uitsluitsel:

  • Een overlijdensuitkering wordt uitgekeerd aan ‘nagelaten betrekkingen’, de echtgenoot of partner. Uit het verhaal van Annabel blijkt niet of die er is, dat zou de werkgever moeten checken.
  • Een werkgever is bij overlijden van een medewerker verplicht om één maandsalaris belastingvrij uit te keren als er nagelaten betrekkingen zijn. Een hogere uitkering is mogelijk: die is voor de loonbelasting vrijgesteld, als dat bedrag niet hoger is dan drie maanden loon. Het gaat hier maximaal om het in het arbeidscontract overeengekomen maandloon, vermenigvuldigd met drie, nog te verhogen met vakantietoeslag. Is de overlijdensuitkering hoger dan dit bedrag, dan is het meerdere belast op grond van de tabel bijzondere beloningen.
  • In het verleden is er een uitspraak geweest dat vakantietoeslag niet bij het maandloon geteld kon worden, omdat dat was ondergebracht in het Keuzebudget. Dat is inmiddels wel opgenomen in het Handboek Loonheffingen: ‘Bij het fiscale loon over een maand telt u het maandbedrag op van 1/12 van het jaarbedrag van een keuzebudget waarop uw werknemer recht heeft volgens een cao of arbeidsovereenkomst. Het maakt daarbij niet uit waar uw werknemer (een deel van) het budget aan besteedt.’
  • De overlijdensuitkering wordt doorgaans overgemaakt op het rekeningnummer van de overledene.

Tim belt Annabel en vertelt hoe hoog het bedrag wordt en dat de uitkering op het rekeningnummer van Bert wordt overgemaakt. Hij vraagt haar ook of er nagelaten betrekkingen zijn. Annabel vertelt dat haar vader samenwoonde met Thea, dus zij is de nagelaten betrekking. Dat het geld op de rekening van Bert komt, dat snapt ze eigenlijk wel. Gelukkig is de verstandhouding met Thea en haar broers goed. Fijn dat dit geregeld is zo. Annabel heeft nu wel even wat anders aan haar hoofd.

Ontdek hoe Centric je hiermee kan helpen
Onze oplossing
Gerelateerde artikelen
Ontslagvergoeding uitbetalen tijdens het dienstverband?
HR 4.0
In deze payrollcasus zoomen we in op de ontslagvergoeding. Waar moet je rekening mee houden en wanneer ma ...
HR 4.0.... is HR er klaar voor?
HR 4.0
‘Industries 4.0’, zo wordt de vierde industriële revolutie ook wel genoemd. Het internet brengt de wereld ...
Voorkom naheffing op gedeclareerde thuiswerkvoorzieningen
HR 4.0
In deze Payroll Casus lichten we toe hoe om te gaan met gedeclareerde thuiswerkvoorzieningen als een mede ...